ХПІ та ХТЗ — учасники першого в Україні проекту дуального навчання у машинобудуванні

Кафедра автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ» буде здійснювати підготовку фахівців для ПАТ «Харківський тракторний завод» у форматі дуального навчання. Це передбачено договором, який підписали ректор ХПІ професор Євген Сокол і генеральний директор підприємства Андрій Коваль на засіданні Вченої ради вишу 27 жовтня. Так, харківський Політех і ХТЗ стануть учасниками першого проекту дуальної освіти у галузі машинобудування в Україні.

«ХПІ та ХТЗ співпрацюють у науковій і освітній сферах понад 80 років, — підкреслив ректор вишу професор Євген Сокол. — Договір, який ми підписали, дуже важливий, адже від нього залежить якість підготовки наших фахівців, їхня затребуваність на ринку праці і наш внесок у розвиток економіки країни».

Згідно з угодою, підготовка до дуальної освіти починається з 1 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») з професійно-орієнтованих дисциплін. Навчальний процес організовується, починаючи з 9 семестру, і триватиме до кінця кваліфікаційної роботи магістра.

Студенти навчатимуться у форматі: два дня навчання у ХПІ і три дні роботи і навчання на ХТЗ. Процес навчання буде проводитися на основі індивідуальних планів дуальної освіти і проходитиме у вигляді окремих практичних і лабораторних занять, екскурсій і практики у відділах, цехах і лабораторіях ХТЗ.

Тематика курсових і дипломних проектів студентів ХПІ буде узгоджуватися із технічною дирекцією ПАТ «ХТЗ» та кафедрою автомобіле-і тракторобудування ХПІ, і буде затверджена відповідно до існуючої в університеті процедури.

Договором також передбачено, що під час навчання буде забезпечуватися ротація робочих місць серед студентів дуальної освіти. Це необхідно для отримання всебічних навичок і виявлення перспективних фахівців для різних відділів і служб заводу. Для підвищення якості дуальної освіти до вивчення окремих питань спеціалізації будуть залучатися провідні співробітники ХТЗ.

«Наше основне завдання — надати студентам, у яких є бажання вчитися і працювати, можливість проявити себе у реальних проектах. Важливо, щоб вони побачили реальну роботу. Використовуючи на практиці знання, які студенти отримали у ХПІ, і досвід, який є у співробітників ХТЗ, випускники Політеху зможуть стати першокласними фахівцями», — зазначив генеральний директор ПАТ «ХТЗ» Андрій Коваль.

Згідно з угодою, завод буде здійснювати оплату праці студентів за виконану роботу у цехах, конструкторських, технологічних і інших підрозділах заводу за індивідуальними контрактами.

Крім того, студенти ХПІ, які пройдуть курс дуальної освіти, можуть на ХТЗ за бажанням отримати водійське посвідчення тракториста-машиніста та робітничу професію.

Що стосується викладачів кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ», які братимуть участь у дуальному навчанні, вони будуть користуватися пріоритетом при укладанні індивідуальних контрактів на проведення науково-дослідних, конструкторських та інших робіт у рамках програми розвитку ХТЗ.

Дуальна освіта передбачає конкурсний прийом випускників НТУ «ХПІ» до штату ПАТ «ХТЗ» на підставі співбесіди з урахуванням професійних компетенцій (більш докладно — у довідці).

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року був підписаний Договір-Меморандум про стратегічне партнерство між НТУ «ХПІ» та ПАТ «ХТЗ». Це відбулося у рамках  IX Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Довідка:

Згідно з Договором про підготовку фахівців для ПАТ «ХТЗ» у форматі дуального навчання в НТУ «ХПІ», для підвищення якості освіти та професійних навичок дуальна освіта забезпечує наступні компетентності за спеціалізацією «Автомобілі та трактори»:

 • здатність аналізувати особливості компонування, конструктивні відмінності вузлів і агрегатів тракторів, особливості опису кінематичних і силових характеристик вузлів механічних та безступінчатих гідрооб’ємно-механічних трансмісій, а також методики їх визначення; вміння виконувати розрахунки в процесі проектування вузлів та агрегатів як тракторів, так і машин спеціального призначення;
 • здатність теоретично оцінювати керованість і стійкість руху трактора, машинно-тракторного агрегату і автомобіля, виявити вплив конструктивних параметрів систем і проводів управління на керованість і стійкість;
 • здатність розробляти методики і типові програми випробувань тракторів, автомобілів, їх вузлів і систем, вибирати обладнання для проведення випробувань, використовувати основи теорії похибок і сертифікаційних випробувань;
 • здатність аналізувати основні характеристики систем автоматичного управління тракторів і автомобілів, використовувати принципи перевірки лінійних систем на точність, стійкість і якість перехідних процесів;
 • здатність реально оцінювати вартість продукції, визначати баланс між собівартістю і корисністю елементів конструкції трактора і автомобіля, визначати функціональну структуру об’єкта, вартість окремих функцій і їх значущість;
 • здатність проводити автоматизоване моделювання та проектування в автотракторобудуванні, використовувати різні системи для автоматизованого моделювання;
 • здатність використовувати методи раціонального конструювання в автотракторобудуванні за умови різних обсягів виробництва та обладнання для виробництва та збирання. Виконувати аналіз технологічності та уніфікації конструкції тракторів та автомобілів, їх складальних одиниць і деталей, орієнтуватися в характеристиках технологічної надійності;
 • здатність виконувати вимоги ергономіки та регламентуючих параметрів екологічної безпеки при проектуванні тракторів і автомобілів, володіти засобами для їх реалізації;
 • здатність аналізувати тенденції розвитку конструкцій автомобілів і тракторів, їх вузів і агрегатів, застосовувати перспективні розробки в автотракторобудуванні, проводити необхідні розрахунки з урахуванням вимог ринку і методів підвищення надійності;
 • здатність проводити конструювання і виконувати розрахунки елементів системи і автоматичних пристроїв тракторів і автомобілів;
 • здатність вибирати вимоги до матеріалів елементів несучих систем, володіти розрахунковими режимами навантаження несучих систем тракторів і автомобілів, проводити розрахунки елементів несучих систем на міцність;
 • здатність виконувати аналіз динамічних процесів в трансмісіях, ходових системах гусеничних і колісних тракторів, проводити конструювання і виконувати розрахунки динамічних навантажень в елементах тракторів.