ПІДСУМКИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ SIEMA’2017. Журнал НТУ «ХПІ» увійшов до престижної наукометричної бази

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» завершив свою роботу XX Міжнародний симпозіум «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA’2017». Захід, присвячений 100-річчю НАН України, Політех провів спільно з Державною установою «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» (ІТПМ). Дводенний симпозіум об’єднав 240 вчених з 30 наукових і промислових організацій України та інших країн.

Учасників Симпозіуму привітав голова оргкомітету, ректор НТУ «ХПІ» член-кореспондент НАН України, професор Євген Сокол. У рамках цього засідання з доповіддю «Про результати спільної науково-педагогічної діяльності ІТПМ та НТУ «ХПІ» в галузі електротехніки (2014-2017 рр.)» виступив заступник голови оргкомітету, директор ІТПМ член-кореспондент НАН України Володимир Розов. Він проаналізував успішне виконання програми спільної діяльності ІТПМ та НТУ «ХПІ», яка містила перелік конкретних заходів, спрямованих на підвищення наукового рівня дослідницької та педагогічної діяльності в галузі електротехніки. Зокрема, було відзначено створення в НТУ «ХПІ» спільної докторської спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Теоретична електротехніка», проведення спільних семінарів і симпозіумів у галузі електротехніки, а також початок спільної підготовки аспірантів (з 2017 р.) за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» в рамках договору між ХПІ та ІТПМ. Відчутним результатом співпраці ІТПМ та НТУ «ХПІ» стало підвищення авторитету і наукового рівня журналу «Електротехніка і електромеханіка» (ISSN 2074-272Х), над яким ІТПМ працює спільно з ХПІ з 2014 року.

Про це більш детально розповіли у своїй доповіді головний редактор журналу, завідувач кафедри електричних апаратів НТУ «ХПІ» професор Борис Клименко і відповідальний секретар редакції доцент Олександр Гречко. Вони повідомили, що журнал «Електротехніка і електромеханіка» представлено у 12 престижних міжнародних наукометричних базах даних, а у цьому році увійшов ще й до бази Web of Science Core Collection, яка рекомендована МОН України. Цьому сприяли політика відкритого доступу, переклад усіх статей на англійську мову, поліпшення якості рецензування, привласнення ідентифікатора DOI. Доповідачі повідомили, що у липні цього року редакція подала заявку на включення до бази Scopus і відзначили серйозні проблеми щодо фінансування видання журналу, які потребують нагального вирішення.

У рамках Симпозіуму SIEMA’2017 на 6 секціях виступили як досвідчені, так і молоді вчені, аспіранти, студенти. Вони обговорили 106 секційних і 104 стендових доповідей, присвячених важливим фундаментальним і прикладним проблемам сучасної електротехніки.

 

Зокрема, на засіданні секції «Проблеми теорії та практики електричних апаратів» професор Борис Клименко розповів, як проходить процес переобладнання навчальних лабораторій кафедри електричних апаратів НТУ «ХПІ» з урахуванням придбання нової техніки для освіти і наукових досліджень. Нагадаємо, ці інноваційні апарати загальною вартістю 20 тис. євро вчені кафедри придбали за рахунок гранту фонда Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung, Deutschland) наприкінці 2016 року. За словами Бориса Клименка, велика кількість техніки кафедрі була подарована компаніями АББ Україна, Флексел-Україна, АСКО-УкрЕМ.

Доповідь зав. каф. “Електричні апарати” проф. Клименко Б.В. з демонстрацією розробленого вакуумного контактора з мікропроцесорним керуванням

Жваве обговорення серед учасників Симпозіуму викликали доповіді співробітників і студентів, присвячені темі модернізації лабораторій цієї кафедри. Учасники Симпозіуму змогли оцінити ефективність застосування сучасних апаратів і новітнього вимірювального обладнання для навчання студентів.

За результатами роботи XX Міжнародного симпозіуму «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA’2017» заслухані, схвалені і рекомендовані до захисту матеріали 24 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Учасники заходу відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, висвітлених у доповідях, важливість Симпозіуму для підвищення рівня розробок в галузі електротехніки в Україні, розвитку промислового виробництва електроустаткування, вдосконалення процесів передачі та споживання електричної енергії, захисту людини і навколишнього середовища від негативного електромагнітного впливу електроустановок.