24 листопада — засідання Вченої ради НТУ «ХПІ»

Цієї п’ятниці, 24 листопада відбудеться чергове засідання Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Початок — 14:30.

Місце проведення: головний корпус НТУ «ХПІ», 2 поверх, 12 аудиторія.

Теми обговорень: інноваційний підхід при підготовці фахівців для високотехнологічних галузей економіки України; затвердження правил прийому до НТУ «ХПІ» на 2017-2018 навчальний рік; затвердження навчального плану підготовки та освітньої програми першого (бакалаврської) і другого (магістерського) рівня вищої освіти за денною формою навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації 126-01 «Програмне забезпечення інформаційних систем» та інші питання.

На засіданні ректор професор  Євген Сокол разом з Почесним ректором ХПІ, головою Вченої ради професором Леонідом Товажнянським вручать атестати, грамоти, дипломи співробітникам університету.

Більш детально з протоколом проведення заходу можна ознайомитися на сайті Вченої ради НТУ «ХПІ».