У ХПІ відбудуться «Кирпичовські читання — 2017»

21 грудня на кафедрі механіки суцільного середовища і опору матеріалів інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ» відбудеться науково-методична конференція «Кирпичовські читання». Це традиційний захід для вишу, який проводиться з 2000 року, в знак пам’яті засновника і першого директора Харківського і Київського політехнічних інститутів Віктора Львовича Кирпичова.

На читаннях з доповідями виступлять доктора наук, професора —  проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» Геннадій Хрипунов, завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування Віктор Омельяненко, співробітник кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів Геннадій Хавін.

У рамках «Кирпичовських читань» підготовлені огляди основних науково-педагогічних досягнень вчених і випускників НТУ «ХПІ» в галузях механікианалізу конструкційматематичного моделюванняуправління системамижиттєвого циклу машинобудівного виробництваінформаційно-комунікаційних технологійавіаційної та космічної науки і техніки.

Учасники написали нариси, присвячені науковій творчості видатних вчених: засновнику вітчизняної наукової школи механіки і машинобудування В. Л. Кирпичову; другому директору ХПІ — Д. С. Зерновучлену-кореспонденту Академії наук України В. М. Майзелю; піонеру авіаційної і ракетної техніки О. Я. Щербаковупрофесорам Я. В. Столярову і В. В. Бортовомухарківським технологам і вихованцям Харківського політехнічного інституту. Учасники «Кирпичовських читань» також подарували Музею історії та Науковій бібліотеці НТУ «ХПІ» унікальні книги та артефакти.

 Довідка:

Науково-методична конференція «Кирпичовські читання» стала своєрідною експертизою досягнень різноманітних наукових шкіл. На читаннях узагальнюється великий цикл досліджень, починаючи з розробки теоретичних основ принципово нових методів та закінчуючи їх реалізацією при створенні нових конкурентоспроможних виробів, актуальних для народного господарства України.