ХПІ виплачує іменні стипендії Кирпичова

З нового навчального семестру п’ять кращих студентів НТУ «ХПІ» отримуватимуть стипендію ім. В.Л. Кирпичова. Серед них — представники різних курсів університету, які навчаються на «відмінно», активно займаються науковою роботою, беруть участь у всеукраїнських олімпіадах і конференціях, спортивних чемпіонатах, заходах вишу. Стипендія імені першого ректора університету Віктора Львовича Кирпичова була заснована ВНЗ у червні 2017 року і нараховується вже вдруге.

Так, у весняному семестрі (2017-2018 навчальний рік) п’ять студентів отримуватимуть премію ім. В.Л. Кирпичова НТУ «ХПІ»:

Андрій Неглущенко — студент гр. ЕК-34 (економічний факультет); Євген Золотов — гр. СГТ-44 і Маргарита Верховец — гр. СГТ-34б (факультет соціально-гуманітарних технологій); Максим Шелестов — гр. ТМ-42ам (факультет транспортного машинобудування); Вадим Гончаренко — гр. КН-54а (факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії).

Перше нарахування такої стипендії було в осінньому семестрі (2017-2018 навчальний рік). Тоді її отримали: Дарина Коновалова — гр. І-24б (інженерно-фізичний факультет), Євген Доброневський — гр. АП-14а (факультет автоматики та приладобудування), Дар’я Митрофанова — гр. ЕК-84 (економічний факультет), Омар Шихкерімов — гр. КН-52ам (факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії), Сергій Грабчук — гр. КІТ-22 (факультет комп’ютерних та інформаційних технологій).

За словами ректора ХПІ Євгена Сокола, стипендія була встановлена у зв’язку з декількома постановами Кабінету Міністрів України (№1045, №1047, №1050), які змінили порядок нарахування і виплат стипендій, і позбавили деяких студентів-відмінників права на отримання державних стипендій. «Для того щоб вирішити дану проблему і підтримати цих студентів, Вчена рада ХПІ затвердила іменні стипендії ім. В.Л. Кирпичева. Таким чином, починаючи з 2017-2018 навчального року, ті студенти ХПІ, які не потраплять до стипендіального рейтингу і не отримають державну стипендію, але продемонструють відмінні успіхи у навчанні, спортивному і культурному житті університету, отримають ці стипендії. Їх розмір буде таким же, як і розмір стипендії відмінника, який навчається за технічними спеціальностями — 2000 гривень», — зазначив ректор НТУ «ХПІ».

Довідка:

Рішення про заснування іменної стипендії для студентів ім. В.Л. Кирпичова було прийнято на Вченій раді НТУ «ХПІ» (протокол №6 від 07.07.2017 року) та становить 2000 грн. в місяць. Стипендія призначається студентам очної форми навчання на термін поточного семестру рішенням Вченої ради університету за пропозицією деканів факультетів на основі рекомендацій стипендіальної комісії університету.

Згідно з Положенням про іменну стипендію ім. В.Л. Кирпичова НТУ «ХПІ», її можуть отримувати студенти «за особливі успіхи у навчанні та науково-технічній роботі, які відстоюють честь університету на всеукраїнських та світових олімпіадах і спортивних змаганнях, беруть активну участь у громадському та культурному житті».