Нові можливості для політехніків: ХПІ підписав договір з Інститутом метрології  

НТУ «ХПІ» та Національний науковий центр «Інститут метрології» розпочнуть спільну роботу над науковими проектами у сфері енергозбереження, розробки і впровадження нових високих технологій, нанотехнологій тощо. Це передбачено договором, який підписали ректор ХПІ професор Євген Сокол та генеральний директор Інституту метрології Павло Неєжмаков на засіданні Вченої ради ХПІ 30 березня 2018 року.

Угодою також передбачена взаємодія в освітній діяльності, підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації кадрів із використанням наявних можливостей лабораторій і кафедр ХПІ, а також науково-виробничої бази  ННЦ «Інституту метрології».

«Сьогодні ми підписали договір з ХПІ, хоча співпрацюємо з ним досить давно, безпосередньо з кафедрою інформаційно-вимірювальних технологій і систем. Сподіваємося, що в майбутньому почнемо співпрацю і з іншими кафедрами. Ми очікуємо, що студенти, які отримують ступінь «бакалавр» будуть також проходити практику на нашому підприємстві», — зазначив генеральний директор Інституту метрології Павло Неєжмаков.

Науковий центр братиме участь у виконанні усіх видів практик та проходженні стажувань студентів ХПІ з можливістю їх подальшого працевлаштування за фахом.

«Співпраця з роботодавцями — це те, що визначає якість підготовки наших випускників. Я впевнений, що, приймаючи їх на роботу, вони отримують фахівців з якісними знаннями, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємства та економіки України», — підкреслив ректор ХПІ професор Євген Сокол.

У рамках підписаного договору буде також здійснюватися підготовка докторів філософії та докторів наук до захисту у спеціалізованих вчених радах ННЦ «Інституту метрології» та НТУ «ХПІ». З метою підготовки наукових кадрів для підприємства університет сприятиме прийому до аспірантури в НТУ «ХПІ» та здійснюватиме наукове керівництво дисертаційними роботами перспективних науковців Інституту метрології.

Крім того, установи співпрацюватимуть у науково-дослідній сфері. Так, у разі необхідності Інститут метрології зможе залучати співробітників ХПІ для науково-технічної експертизи конструктивних та технологічних рішень з ключових проблем приладобудування щодо підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності приладів та засобів вимірювального контролю, удосконалення сертифікаційних випробувань і методів стандартизації та управління якістю продукції.

Згідно з угодою, науковці, професорсько-викладацький склад та провідні спеціалісти НТУ «ХПІ» та Інституту метрології братимуть участь у виконанні спільних проектів, читанні лекцій, спецкурсів і проведенні практичних занять відповідно до їхнього освітнього, наукового, науково-методичного й технічного профілю. Вони проводитимуть спільні науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми щодо вирішення проблем високих технологій у сфері прецизійної механіки, енергозбереження та метрології. Умовами договорів також передбачено обмін науково-технічною інформацією у цих сферах.

Довідка:

Договір про взаємодію, партнерство та співпрацю між НТУ «ХПІ» та ННЦ «Інститут метрології» набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами і діятиме до 31 грудня 2027 року.

Мета співпраці — сприяння реалізації інноваційної моделі розбудови економіки України шляхом інтеграції наукового, освітнього, технічного потенціалу НТУ «ХПІ» та ННЦ «Інституту метрології», концентрації їхнього кадрового потенціалу для вирішення першочергових та стратегічних проблем, поліпшення освіти, науки і виробництва до рівня кращих світових зразків.