Наукова конференція з енергетики і теплотехніки

26-27 квітня в НТУ «ХПІ» на кафедрі турбінобудування відбудеться XIV Міжнародна науково-практична конференція «Енергетичні та теплотехнічні процеси і устаткування».

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, НТУ «ХПІ», НТУУ «КПІ», Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «Турбоатом», ДП «Івченко-Прогрес», ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект», АТ «Мотор Січ».

Доповіді конференції будуть опубліковані у випусках Вісника НТУ «ХПІ» серії «Енергетичні та теплотехнічні процеси і устаткування» (№ 11, 12, 13 за 2018 р.)

Адреса організаційного комітету конференції:

НТУ «ХПІ» (вул. Кирпичова, 2), кафедра «Турбінобудування», телефон/факс: (057) 707-63-11, е-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua

Програма конференції:

Программа конференции 2018