ХПІ підписав Меморандум з Міноборони України

8 лютого 2019 року в НТУ «ХПІ» був підписаний Меморандум про співпрацю між науково-дослідними інститутами Міністерства оборони України, Міністерством освіти і науки України та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».

Мета — здійснення перспективної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення високої обороноздатності України, взаємовигідне співробітництво та ефективне використання потенціалу сторін, розширення спільних можливостей міжнародної кооперації.

Сторони представляли: начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України генерал-лейтенант Ігор Романченко, начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ генерал-майор Ігор Чепков, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко, заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ полковник Михайло Васьківський та ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол.

«Нам необхідно створити загальний підхід, що дозволяє розуміти ті завдання, які ви — представники Міністерства оборони ставите перед нами. У ХПІ є серйозні напрацювання в галузі електромагнітного захисту: ми проводимо дослідження на базі нашого інституту «Молнія», високовольтного залу університету, до речі, єдиного на сьогоднішній день в Україні. У нас є унікальна кафедра двигунів внутрішнього згоряння, яка розробляє двигуни для бронетехніки і багато іншого. Треба зрозуміти, що необхідно нашій армії та визначити ту роль, яку ми повинні виконувати для рішення загальних задач: або ми повинні займатися якимись окремими аспектами розробки елементів цієї системи, або, використовуючи базу ХПІ, в тому числі наш військовий інститут танкових військ, організовувати підготовку фахівців. Ті люди, які працюють в нашому університеті, турбуються про те, щоб потенціал, накопичений у виші, можна було ефективно використовувати. Сподіваюся, наші спільне прагнення будуть успішним», — зазначив ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол.

Меморандум, зокрема, передбачає:

— створення єдиного інформаційного простору в освітній, науковій та інноваційній діяльності, обмін навчально-методичними, бібліографічними, довідковими матеріалами, сприяння спільним науковим та освітнім виданням;

— двостороннє співробітництво та обмін інформацією в рамках Програми НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program) «Удосконалення військової освіти», спільна робота з підготовки військових фахівців тактичного і оперативно-тактичного рівнів за декількома спеціальностями і освітніми програмами, розробка і впровадження нових навчальних курсів, програм в освітній процес за перспективними спеціальностями;

— розвиток інноваційних технологій освітнього процесу (дистанційне навчання, імітаційне моделювання, інтерактивні навчальні комплекси) для підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів, обмін досвідом, організація і здійснення навчання, стажування, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників сторін, а також вітчизняних і зарубіжних замовників;

— спільні наукові дослідження з пріоритетних напрямів, сприяння в дослідженнях Міжгалузевого центру двигунобудування НТУ «ХПІ» для розробок, спрямованих на підвищення захищеності вітчизняної бронетехніки, військового наземного транспорту і військово-морського флоту, підвищення вогневої потужності озброєння;

— забезпечення оцінки відповідності озброєння, військової техніки вимогам стандартів НАТО в галузі електромагнітної сумісності шляхом випробувань; випробування об’єктів авіаційної і ракетно-космічної техніки та енергетики до прямої дії потужних електромагнітних завад природного та штучного походження;

— підвищення надійності роботи стратегічних енергооб’єктів України за рахунок діагностики заземлюючих пристроїв, систем блискавкозахисту та забезпечення електромагнітної сумісності; розробка нових систем перетворення енергії для військової техніки, розвиток сучасних тренажерних комплексів на основі сучасних обчислювальних алгоритмів штучного інтелекту;

— підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів через докторантуру, ад’юнктуру і шляхом отримання наукових ступенів поза докторантурою (ад’юнктурою), взаємодія між спеціалізованими вченими радами, науково-дослідними та редакційно-видавничими підрозділами сторін; спільне проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт, ін.; спільна участь у випробуваннях (заводських і державних) нових (модернізованих) зразків бронетанкового ОВТ та ОВТ військ РХБ захисту.

Меморандум вступив в силу з дати його підписання і буде діяти протягом п’яти років.

Учасниками заходу також були: проректор ХПІ з наукової роботи Андрій Марченко, начальник науково-дослідної частини вишу Георгій Лісачук, Почесний ректор НТУ «ХПІ» Леонід Товажнянський, директор Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ» Сергій Буряковський, директор Департаменту МОН України Віктор Шовкалюк.

Після укладення Договору гості відвідали кафедру двигунів внутрішнього згоряння ХПІ, високовольтний зал вишу, Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія» НТУ «ХПІ».