Вчена ХПІ — одна з авторів книги, опублікованої в США

Вчена-фізик НТУ «ХПІ» Ксенія Мінакова стала співавтором книги, яка вийшла в американському академічному видавництві John Wiley & Sons, Inc. (Хобокен, Нью-Джерсі, США). У книзі «The Handbook of Graphene, Volume 2: Рhysics, Chemistry, and Biology» (Довідник з графену (том 2). Фізика, хімія і біологія) розкриваються теми графену, що відносяться до фізики, хімії та біології, представлений огляд різних напрямів досліджень, інновацій з вивчення алотропних структур на основі графену. До одного з розділів книги увійшли дослідження науковиці ХПІ.

Доцент кафедри фізики ХПІ Ксенія Мінакова взяла участь в написанні одного з розділів книги — “Peculiarities of Quasi-Particle Spectra in Graphene Nanostructures” (Особливості поведінки квазічастинних спектрів в наноструктурах на основі графену). «Це перший такий досвід написання колективної монографії у співпраці з вченими з усього світу. На написання розділу книги пішло близько півроку і до нього увійшли дослідження нашої наукової групи за останні 5 років», — зазначила Ксенія Мінакова. Разом з нею над розділом працювали співробітники Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України: професори Валентина Сіренко, Сергій Феодосьєв і Євген Сиркін, провідний науковий співробітник Ігор Господарьов.

Ксенія розповіла, що запрошення взяти участь в такій роботі надійшло від головного редактора цієї книги. Раніше вона зі своїми колегами вже публікувала статті з тематики вивчення графену, брала участь в міжнародних конференціях, де представляла результати досліджень з вивчення квазічастинних спектрів різних графенових наноструктур. Як результат — основною частиною розділу книги, над яким працювала Ксенія з колегами, стала її кандидатська дисертація.

Книга «The Handbook of Graphene. Рhysics, Chemistry, and Biology» розрахована на науковців, що вивчають графен, його особливості, нові досягнення в його дослідженнях і застосуванні в суміжних галузях. У ній подано огляд численних і різноманітних напрямків досліджень в галузі графену від провідних вчених з усього світу. Книга вийшла під редакцією фізика-теоретика Тобіаса Стаубера, професора Мадридського інституту матеріалознавства в Іспанії.

Довідка:

Графен (англ. Graphene) — двовимірна алотропна модифікація вуглецю, утворена шаром атомів вуглецю товщиною в один атом. За оцінками експертів, графен володіє великою механічною жорсткістю і рекордно великою теплопровідністю. Висока рухливість носіїв заряду, яка виявляється максимальною серед всіх відомих матеріалів (за тієї ж товщини), робить його перспективним матеріалом для використання в найрізноманітніших додатках, зокрема, як майбутню основу наноелектроніки та можливу заміну кремнію в інтегральних мікросхемах.

Видавництво John Wiley & Sons, Inc., або Wiley — міжнародна організація, яка спеціалізується на випуску академічних видань: для професіоналів, студентів і викладачів вищої школи, дослідників, вчених, медиків. Компанія John Wiley & Sons видає книги, журнали, енциклопедії в друкованому та електронному вигляді, надає доступ до продуктів і послуг в інтернеті.