Наказ про проведення атестації магістрів ХПІ денної та заочної форми навчання в 2019/2020 навчальному році

Підписано наказ, згідно з яким в ХПІ атестація студентів освітнього ступеня магістр (денної та заочної форми навчання) буде проходити в дистанційній формі. Дати проведення — з 11 по 24 травня 2020 року.

207 ОД