ХПІ організував міжнародну конференцію з педагогіки в онлайн форматі

28 травня в НТУ «ХПІ» на базі кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів». Конференція вперше проходила в онлайн форматі з використанням платформи Zoom та об’єднала дослідників з України, Румунії, Молдови, Словаччини, Латвії. У 2020 році захід був присвячений двом ювілейним датам університету — 135-річчю НТУ «Харківський політехнічний інститут» і двадцятиріччю кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами.

Конференція відбулася за участі проректора НТУ «ХПІ» професора Євгена Сокола, Почесного ректора ХПІ професора Леоніда Товажнянського, зав. кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ХПІ професора Олександра Романовського, директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України професора Валерія Бикова, ректора Петрошанського університету (Румунія) професора Раду Сорин Михая, Почесного Президента Петрошанського університету Ніколає Іліаша, проректора Міжнародного інституту менеджменту «IMI-NOVA» (Молдова) доцента Валентини Фетенюк, Почесного доктора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України професора Георгія Філіпчука, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України професора Лариси Лук’янової, представників університетів України, та інших.

Конференція була націлена на визначення вимог до професійних і особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також обговорення сучасних проблем і перспектив розвитку педагогічної науки.

Учасники представляли свої доповіді в рамках таких секцій:

— Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна — одна з провідних тенденцій сучасної української педагогіки,

— Формування конкурентоспроможних лідерів-управлінців, як один із пріоритетних напрямів підготовки фахівців,

— Нові педагогічні технології, як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку,

— Педагогічна культура викладача — умова формування загальної і професійної культури майбутнього фахівця,

— Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності фахівців,

— Моральна і естетична культура у вищій школі,

— Традиції та сучасні тенденції міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти,

— Шляхи реформування системи підготовки молодих викладачів ЗВО на основі лідерства.

Матеріали доповідей будуть опубліковані в збірнику наукових праць конференції, а також розміщені в репозиторії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Національної академії педагогічних наук України.

Організатори заходу — НТУ «Харківський політехнічний інститут» спільно з Національною Академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом вищої освіти НАПН України, Петрошанським університетом (Румунія), Міжнародним інститутом менеджменту «IMI-NOVA» (Молдова), Балтійською Міжнародною Академією (Латвія).

Довідка:

Академік Іван Андрійович Зязюн (1938-2014 рр.) — визнаний в Україні та всьому світі педагог-новатор, філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» 1, 2, 3 ступенів і Золотої медалі Союзу вчителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. І.А. Зязюн є автором понад 350 наукових робіт.

Іван Андрійович був міністром освіти і науки України (1990-1991 рр.). У 1998 році Американський біографічний інститут назвав І.А. Зязюна «Людиною року», а у 1998-2000 рр. він займав пост президента Міжнародної Макаренківської асоціації. Найбільшу популярність Іван Андрійович Зязюн отримав, працюючи в 1975-1990 рр. ректором Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка.

Довгі роки академік І.А. Зязюн підтримував тісні зв’язки із вченими ХПІ. У 2000 році з ініціативи академіка в університеті була створена кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами (завідувач — професор Олександр Георгійович Романовський). Вона стала першою в Україні кафедрою подібного напряму, що заснована в технічному виші.

Саме завдяки педагогічній діяльності академіка І.А. Зязюна, НТУ «ХПІ» багато років є одним з лідерів в сфері гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти України. З огляду на його внесок в розвиток гуманітарно-педагогічної освіти України, з 2015 року кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ХПІ носить ім’я академіка.