Міжнародна конференція з лідерства. РЕЄСТРАЦІЯ

НТУ «ХПІ» запрошує до участі в IV Міжнародній науково-практичній конференції «Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій». Вона пройде 29-30 жовтня 2020 року в онлайн форматі. Організатор — кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ».

Зареєструватися та надіслати тези (англійською або українською мовою) можна до 15 жовтня 2020.

У перший день конференції, 29 жовтня, відбудеться пленарне засідання, а у другий, 30 жовтня — секційні засідання за тематичними напрямами конференції. Серед них:

— лідерство і соціальний прогрес;

— формування харизматичних лідерів, як один із пріоритетних напрямів виховання національної гуманітарно-технічної еліти;

— традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва в сфері освіти лідерів;

— розробка та використання технологій фізкультурно-спортивної діяльності в освіті лідера;

— психолого-педагогічні технології формування лідерських якостей сучасного фахівця;

— реформування системи підготовки молодих викладачів;

— формування лідерського потенціалу керівних кадрів в публічному управлінні.

Більш детальна інформація про конференцію, умови реєстрації та контакти організаторів — в прикріплених документах нижче, а також на сайті.

Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Балтійська міжнародна академія (Латвія), Петрошанський університет (Румунія), Румунсько-німецький університет Сібіу (Румунія), Могильовський державний університет ім. А.О. Кулешова (Білорусь), Школа менеджменту університету Тампере (Фінляндія).

Інформаційний_лист

Інформаційний лист