Двоє політехніків — стипендіати Кабміну України

Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила список 123-х молодих науковців українських вишів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України з листопада 2020 року по жовтень 2022 року. Серед них — доцент кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко і доцент кафедри фізики НТУ «ХПІ» Ксенія Мінакова.

Претенденти на стипендію для молодих вчених Кабміну України оцінювалися Стипендіальною комісією. Зокрема, враховувалася відповідність наукових досліджень молодих вчених пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та пріоритетним тематичним напрямам вишів; наявність монографій, статей в наукових журналах з індексом цитування, підручників та посібників; участь у виконанні науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт за держзамовленням, за замовленням іноземних установ, госпдоговорами.

Довідка:

Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 16 серпня 1994 р. №560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених» засновано 320 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Стипендії присуджуються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і досягли визнаних результатів.

На здобуття стипендій КМУ для молодих вчених можуть висуватися кандидати, які мають вагомі наукові результати, у віці до 33 років (38 для докторантів або докторів наук) — наукові співробітники, викладачі вишів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, докторанти, ад’юнкти, та інші вчені.

З 2019 року стипендія становить 4014 грн. на місяць.