ХПІ — учасник масштабної міжнародної конференції з прийняття рішень

Професор НТУ «ХПІ», доктор економічних наук Наталія Шматько презентувала доповідь на Міжнародній конференції «The 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA’20)». Наукова зустріч відбулася в онлайн форматі 8—9 листопада. Мета — популяризація останніх моделей і методів, пов’язаних з прийняттям рішень, за допомогою дослідників і практиків з усього світу. DASA’20 об’єднала понад 240 учасників із США, Канади, ОАЕ, Лівану, України та інших країн. Базою для конференції став Університет Бахрейну (м.Залак, Королівство Бахрейн). Мова DASA’20 — англійська.

Професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин ХПІ Наталія Шматько представляла доповідь на тему: «Комплексне прогнозування взаємопов’язаних соціально-економічних показників, як методологічна основа для прийняття оптимального управління». Це — спільна робота шести українських вчених, серед яких Олександр Янковський (Одеський національний економічний університет), Олексій Гуцалюк (Міжнародний європейський університет), Вікторія Томарьова-Патлахова (Класичний приватний університет), Наталія Шматько (Національний технічний університет «ХПІ»), Олена Кабанова та Юлія Рудь (Класичний приватний університет).

Наукова робота буде опублікована в журналі, який індексується науко метричною базою даних SCOPUS.