ХПІ відкриває нову спеціальність

З цього року НТУ «ХПІ» починає підготовку студентів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Навчання буде здійснюватися на базі кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи ХПІ. Тут студенти отримають теоретичні знання та практичні навички, а також поглиблене вивчення іноземних мов. Передбачена практика в провідних готелях і ресторанах України, Німеччини, Туреччини, інших країнах. Випускники-бакалаври зможуть працювати адміністраторами, метрдотелями, рестораторами, отел’єрами, фахівцями з організації дозвілля та санаторно-курортної справи та інше.

Як відзначають співробітники кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи ХПІ, студенти цього напряму будуть отримувати якісні та актуальні знання, які основані на світовому досвіді лідерів готельно-ресторанного бізнесу. Основний акцент підготовки — розвиток практичних навичок. Так, студенти вже з першого семестру будуть проходити практику на базі провідних готелів і ресторанів Харкова. З другого курсу навчання передбачена літня практика в Німеччині та Туреччині.

«Головні переваги навчання спеціальності в ХПІ — індивідуальна траєкторія навчання; поєднання навчання з роботою та практикою в провідних установах готельно-ресторанної сфери Харкова; літня практика на базі готелів і ресторанів Німеччини та Туреччини; поглиблене вивчення іноземних мов; майстер-класи та лекції від провідних практиків готельно-ресторанного бізнесу. Дисципліни, які запропоновані до вивчення, сформують у студентів необхідний перелік професійних компетенцій», — розповідає доцент кафедри, доктор економічних наук Євген Строков.

Випускники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» вмітимуть:

1) керувати підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;

2) проектувати технологічний процес виробництва продукції та послуг, сервісного процесу реалізації основних і додаткових послуг на підприємствах (установах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства;

3) розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів;

4) здійснювати підбір технологічного обладнання та устаткування;

5) ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;

6) здійснювати планування, управління та контроль діяльності суб’єктів готельної та ресторанної справи.

По завершенню навчання, бакалаври спеціальності зможуть працювати: адміністраторами, метрдотелями, рестораторами, отел’єрами, а також фахівцями з організації дозвілля та санаторно-курортної справи; з ресторанної справи та конференц-сервісу.

Контакти кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи ХПІ:

Insagram

Youtube

Facebook 

Довідка:

Згідно з наказом № 277 ОД від 14 червня 2021 року на підставі рішення Вченої ради НТУ «ХПІ», кафедра «Економічного аналізу та обліку» НТУ «ХПІ» була перейменована в кафедру «Бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи». Цим же наказом була введена освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».