Нова спеціальність в ХПІ: Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія

В НТУ «ХПІ» стартує набір на нову, унікальну для України спеціальність «Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія». Студенти цього напряму зможуть одночасно оволодіти навичками в галузі IT та енергозбереження. Спеціальність розроблена кафедрою інтегрованих технологій, процесів та апаратів ХПІ (ІТПА) спільно з Інститутом науки та технології Манчестерського університету-UMIST. Підготовку майбутніх фахівців будуть проводити викладачі-практики, які мають великий досвід роботи на виробництвах і в IT-сфері. Навчальний план передбачає багато практичних і лабораторних занять з профільних дисциплін. Кращі дипломні роботи випускників будуть рекомендовані до впровадження на виробництві.

Як зазначають співробітники кафедри ІТПА ХПІ, проблема виснаження енергетичних ресурсів нашої планети буде актуальною ще тривалий час. Тому Україна має гостру потребу у висококваліфікованих фахівцях, здатних застосовувати нові підходи до вирішення завдань господарювання у сфері управління енергоефективністю підприємств.

«Сучасна освіта має прагнути встигати за загальносвітовими тенденціями та готувати фахівців, які будуть затребувані на світовому ринку праці. Наші студенти отримають не тільки фундаментальні знання, а й оволодіють найсучаснішими прийомами та технологіями. Причому відбуватися це буде одночасно із розвиненими країнами Заходу, а не зі звичним для багатьох відставанням. Зараз ні у нашій країні, ані навіть в Євросоюзі академічних знань з цього напряму виші не дають», — розповів завідувач кафедри ІТПА доктор технічних наук, професор Валерій Ведь.

ПРОСПЕКТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ_2020 (1)

 

Програма навчання за фахом передбачає безліч практичних занять, лабораторних робіт із застосуванням сучасного обладнання, комп’ютерні практики та хакатони (олімпіади та тренінги), прикладне вивчення прийомів енергоаудиту та альтернативної енергетики. Також студенти зможуть брати участь в міжнародних проектах і створювати свої стартапи, поповнюючи своє портфоліо для побудови успішної кар’єри.

«Співробітники нашої кафедри доклали багато зусиль, щоб створити освітню програму такого рівня. Низка ключових дисциплін цього напряму була розроблена спільно зі співробітниками Інституту науки та технології Манчестерського університету, UMIST. Упевнений, що лише прагнення до чогось нового, здатність йти в ногу з розвитком технологій і підготовка молоді за дійсно затребуваними напрямами здатні привести до відродження української економіки», — зазначив Почесний ректор НТУ «ХПІ», професор кафедри ІТПА Леонід Товажнянський.