ХПІ популяризує принципи академічної доброчесності в Україні

Сьогодні, 21 жовтня, відзначають Міжнародний день академічної доброчесності. НТУ «ХПІ», як учасник світової освітньої спільноти, підтримує розвиток цього напряму серед студентів, викладачів і науковців вишу. Зокрема, активну діяльність у поширенні та популяризації правил академічної доброчесності серед політехніків веде Науково-технічна бібліотека ХПІ.

Для студентів 1-го курсу співробітники бібліотеки проводять заняття, присвячені темі інформаційної культури, мета яких — формування в них базових знань для дотримання принципів академічної доброчесності, набуття практичних навичок роботи з інформаційними ресурсами. Такі зустрічі організовуються у межах дисципліни «Вступ до спеціальності». Зокрема, в жовтні 2021 року студенти онлайн освоюють курс «Академічна культура: академічна доброчесність, академічні навички, академічне письмо».

Читачі Науково-технічної бібліотеки ХПІ також можуть отримати професійну консультацію з питань використання антиплагіатних систем (послуга доступна за попереднім записом). Крім того, на сайті бібліотеки можна ознайомитися з добіркою матеріалів на тему цитування, академічної доброчесності та запобігання плагіату в наукових працях: нормативними документами НТУ «ХПІ», законодавчими документами України, книгами, статтями, методичними матеріалами та ін.

В межах популяризації правил академічної доброчесності в Україні, Науково-технічна бібліотека ХПІ також організовує різнопланові заходи міжнародного рівня. Наприклад, у січні 2020 року, відбулася педагогічна майстерня «Академічна доброчесність в дії», де учасники не лише обговорювали теоретичні питання, але й познайомилися з системою виявлення академічного плагіату Unicheck Україна. А в березні 2020 року відбувся вебінар у межах європейського тижня «All Digital Week 2020».

«Сприяння формуванню культури академічної доброчесності в університетській спільноті та просвітницька робота з цієї теми є пріоритетними напрямами роботи бібліотеки», — зазначила директор Науково-технічної бібліотеки ХПІ Юлія Главчева.

Довідка:

Академічна доброчесність — сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання і проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, йдеться в «Законі України про освіту».

Академічна доброчесність покликана боротися з різними видами плагіату; фабрикацією і фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом тощо.

У спільноті українських науковців поняття «академічна доброчесність» набуло широкого поширення в 2016 році, завдяки проекту, який ініційований Американською радою з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки України та профільним Комітетом Верховної Ради України. Основна мета — популяризація серед наукової спільноти норм академічної доброчесності, що спрямовані на якісну трансформацію української освітньої системи.

В НТУ «ХПІ» створено нормативну базу із забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності вишу. Її базовими документами є: «Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», «Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ін. Вони створені з урахуванням норм чинного законодавства України та спрямовані на запобігання та перешкоджання проявів академічної недоброчесності.