ХПІ співпрацюватиме з Казахстаном у галузі фармації

НТУ «ХПІ» відвідала делегація Казахського національного медичного університету імені С.Д. Асфендіярова. До складу делегації увійшли: декан Школи фармації Зуріяда Сакіпова, представники кафедри фармацевтичної технології професор Майгуль Кізатова та асоційований професор Галія Ібадуллаєва. Мета — обговорення науково-технічного та освітнього співробітництва у сфері фармацевтичних наук.

Візит до харківського Політеху передбачав зустріч із ректором вишу професором Євгеном Соколом. Він розповів про створення Навчально-наукового медичного інституту на базі НТУ «ХПІ», який займається післядипломною освітою фахівців у галузі медицини та фармації, а також здійснює науково-дослідну та практичну діяльність.

«Ми фактично підхоплюємо школу післядипломної освіти, щоб не втратити цей напрям у Харкові, Україні та обрали для себе ті сфери, які ближчі до традиційної роботи ХПІ. Це світова тенденція, коли медичні інститути входять до складу технічних вишів. Наприклад, як у Німеччині, Австрії, Туреччині. Звичайно, і ми рухаємося у цьому напрямку. Сьогодні багато медиків та фармацевтів розуміють необхідність консолідації зі сферою хімічних, інженерних та інформаційних технологій, що дає синергетичний ефект. Ці три сфери діяльності: медицина, фармація плюс політехнології — за ними, безумовно, майбутнє», — наголосив ректор ХПІ професор Євген Сокол.

Він пояснив, що хімічна школа ХПІ має сильну базу, вона була заснована у 1885 році і є одним із двох перших напрямів роботи університету. Також серед медичних галузей, які давно й активно розвиваються в ХПІ — фармація та медична електроніка.

Представники Казахського національного медичного університету імені С.Д. Асфендіярова зазначили, що готові до співпраці з кафедрами та підрозділами харківського Політеху: «Для нас важливо, що наш університет працює з такими лідерами технічної освіти України, як ХПІ, які входять до світових рейтингів. Думаю, що ми зі спеціалістами, які працюють у цьому напрямі, визначимо точки дотику — це буде і освіта, і наука», — сказала декан Школи фармації Казахського національного медичного університету Зуріяда Сакіпова.

Раніше, у жовтні 2021 року, спеціалісти кафедри загальної фармації НТУ «ХПІ» відвідали КазНМУ, де прочитали цикл лекцій для казахських студентів з дисципліни «Промислова технологія ліків» на тему: «Інноваційні технології фармацевтичних препаратів, дослідження у галузі технології лікарських форм». Тоді ж було укладено спільну угоду про співпрацю.

Довідка:

Від НТУ «ХПІ» у прийомі делегації брали участь: ректор Євген Сокол, проректор з науково-педагогічної роботи Геннадій Хрипунов, начальник відділу міжнародних зв’язків Олександр Гончаров, представники кафедри загальної фармації: завідувач Ігор Грубник, доцент Юлія Юдіна.

Навчально-науковий медичний інститут ХПІ створено навесні 2021 року. До його складу увійшли такі кафедри: акушерства, гінекології та репродуктології; внутрішніх хвороб та сімейної медицини; загальної фармації; інфекційних хвороб та дерматовенерології; клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології; неврології та рефлексотерапії; організації та управління охороною здоров’я та соціальної медицини; психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології; радіології; фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології; хірургії, нормальної та топографічної анатомії.

Національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова (КазНМУ) — провідний медичний виш Республіки Казахстан. Відкритий у 1931 році. Серед навчальних напрямів університету — загальна медицина, громадська охорона здоров’я, стоматологія, фармація, педіатрія.