Вчені ХПІ випустили незвичайний підручник для української школи

Освітньо-мотиваційний проект для учнів середніх та старших класів «Великі наукові ідеї, що змінили світ» реалізують викладачі харківського Політеху. На першому етапі випущено підручник, орієнтований на вчителів природничих, математичних дисциплін та школярів. Книга складається з 12-ти глав, присвячених досягненням людської цивілізації, заснованих на відкриттях або винаходах. Вони охоплюють різні напрямки – від фізики до інформатики. До кожної «історії» додається лабораторна робота чи демонстрація, що дозволяє практично познайомитися з предметом дослідження.

Новий навчальний посібник для школярів та вчителів створювався, як цикл уроків міждисциплінарного освітнього проекту «Великі наукові ідеї, що змінили світ». Його автори — колектив учених ХПІ, які працюють у різних галузях освіти та науки. У книзі, на прикладі всесвітньо відомих відкриттів та досліджень, що змінили життя людства, запропоновано методики викладання природничо-математичних дисциплін. Видання містить ілюстрації, довідкові дані у формі таблиць та схем, питання для самоперевірки, літературу для подальшого ознайомлення з матеріалом. Серед предметів, розглянутих у книзі, — фізика, астрономія, хімія, біологія, математика, інформатика, історія, трудове навчання та технології.

Мета проекту — мотивація школярів до вивчення природничо-математичних наук, популяризація інженерно-технічних та природничо-математичних спеціальностей, підготовка нового покоління, здатного приймати виклики майбутнього, а також створювати нові знання, технології та продукти.

«Кожна з 12-ти глав присвячена певному досягненню людської цивілізації, за яким ховається відкриття, винахід, цілеспрямований чи спонтанний пошук. І все це було б неможливим без наукових ідей. Кожна розповідь представлена в історичному аспекті, що є чудовим способом задовольнити цікавість школярів, тому що історія завжди є цілісною і дозволяє бачити минуле в теперішньому. Також у кожній главі є лабораторна робота або демонстрація, що дозволяють на практиці познайомитися з предметом дослідження», – розповіла одна з авторів книги, доцент кафедри фізики НТУ «ХПІ» Ксенія Мінакова.

Завантажити посібник та додаткові матеріали можна за посиланням

https://bit.ly/posibnyk-scientific-ideas

Надалі вчені харківського Політеху планують випустити відеоуроки до цієї книги, а також провести конкурс для школярів.

Довідка:

Видання вийшло друком у лютому 2022 року.

Авторивчені НТУ «ХПІ» – досвідчені викладачі, які популяризують науку та мають багаторічний досвід реалізації STEM-проектів, зокрема: STEMcamp School, Міжнародний день Світла, Канікули з Політехом, Слідами CHORNOBYL та інших. Це: доцент кафедри фізики Ксенія Мінакова, доцент кафедри органічного синтезу і фармацевтичних технологій Сергій Петров, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Сергій Радогуз, ректор вузу Євген Сокол, доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння Дмитро Матюхов, доценти кафедри двигунів та гібридних енергетичних установок Сергій Білик і Олег Ліньков, доценти кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Марина Іванова і Євгенія Басова, а також старший викладач Наталія Скидан, старший науковий співробітник кафедри мікро- та наноелектроніки Михайло Кіріченко, доцент кафедри передачі електричної енергії Дмитро Данильченко, доцент кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Володимир Лебедєв, доценти кафедри електричних апаратів Сергій Вировець і Олександр Чепелюк, зав. кафедри органічного синтезу та фармацевтичних технологій Валерія Анан’єва, зав. кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покриттів Олександр Циганков, професор кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива Інна Лаврова, доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології Тетяна Тихомірова і аспірант кафедри Оксана Гетта, зав. кафедри систем інформації ім. В.О. Кравца Павло Пустовойтов, а також учитель фізики Запорізької СОШ № 30 Володимир Костусяк.

Освітньо-мотиваційний проект для учнів середніх та старших класів «Великі наукові ідеї, що змінили світ» включає: посібник, онлайн уроки та конкурс.