Пам’яті професора ХПІ Сергія Космачова

17 вересня 2022 року на 77-му році пішов із життя професор кафедри фізики НТУ «ХПІ», кандидат технічних наук Сергій Космачов. Він був справжнім патріотом харківського Політеху, пройшовши шлях від студента інженерно-фізичного факультету ХПІ до доцента, декана фізико-технічного факультету, професора університету. Сергія Космачова характеризують як прекрасного педагога та лектора, який вмів не тільки добре викласти матеріал, а й захопити студентів, викликати інтерес до фізики. За педагогічні успіхи він став асоціативним  Соросівським професором НТУ «ХПІ».

Закінчивши з відзнакою інженерно-фізичний факультет ХПІ за спеціальністю «Фізика металів», Сергій Михайлович Космачов у 1974 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Колеги згадують, що захист був блискучим, його наукова робота стосувалася новаторської тематики, пов’язаної із застосуванням ЕОМ для розрахунків електронно-мікроскопічних зображень. Тоді, майже 50 років тому, не було персональних комп’ютерів та й електронні мікроскопи були чимось екзотичним. Ці роботи знаходилися на передньому краї світової науки та заклали основи цілого напряму у фізиці тонких плівок. Результати досліджень знайшли своє відображення у багатьох наукових статтях та монографіях.

У різні роки Сергій Космачов працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теоретичної та експериментальної фізики. З 1995 р. до 2016 р. – декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ», з 1996 р. — асоціативний Соросівський професор, з 1997 р. — професор НТУ «ХПІ». Область наукових інтересів Сергія Космачова: фізика тонких плівок, наноструктури та наноматеріали.

Студенти та колеги Сергія Михайловича завжди відзначали його професіоналізм та відповідальність. Він був чудовим педагогом та лектором на кафедрі теоретичної та експериментальної фізики, і в педагогіці досяг значних успіхів, ставши асоціативним Соросівським професором НТУ «ХПІ».

Свою педагогічну діяльність Сергій Космачов вдало поєднував із громадською роботою. На посаді голови профспілкового комітету ХПІ Сергій Космачов завжди знаходив можливість допомогти людям, забезпечити захист їхніх інтересів, виявляв принциповість та професійність у вирішенні складних питань.

Віддаючи багато сил громадській та викладацькій праці, Сергій Космачов не залишав своїх наукових досліджень. Він брав участь у виконанні госпдоговірних та бюджетних тем, здійснював роботи на замовлення промислових підприємств Харкова, наукових центрів та організацій України. Успішною була його співпраця з німецькими колегами, що включала його стажування в Німеччині.

Сотні випускників фізико-технічного факультету вдячні Сергію Михайловичу за чудову організацію навчального процесу, високий рівень підготовки фахівців, пам’ятатимуть його як порядну та чуйну людину. Він допомагав талановитим викладачам, вченим краще розкрити свої здібності, виявити у роботі професійні якості. Студенти та колеги Сергія Космачова завжди могли отримати потрібну пораду чи допомогу.

В останні роки, працюючи на кафедрі фізики, професор Сергій Космачов читав лекції, проводив заняття для студентів різних спеціальностей: від спортсменів до заочників, українців іноземців. До всіх він ставився уважно та шанобливо.

Сергій Космачов дуже любив спорт, багато років грав у команді ХПІ з волейболу, а згодом очолив волейбольний клуб викладачів та співробітників ХПІ «Прострел».

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, а також з нагоди 135-річчя НТУ «ХПІ» Сергій Михайлович Космачов нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Ректорат, колективи кафедри фізики, Навчально-наукового інституту комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики, друзі та колеги висловлюють глибоке почуття скорботи і співчуття рідним і близьким Сергія Михайловича Космачова.