Пам’яті видатних професорів ХПІ

Ректорат Національного технічного університету «ХПІ», колективи Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, друзі та колеги висловлюють глибоке співчуття у зв’язку зі смертю  двох професорів університету: кафедри електричних машин — Володимира Юхимчука та кафедри міжнародного бізнесу і фінансів — Юрія Лернера. Це були видатні педагоги і вчені харківського Політеху, які зробили великий внесок у розвиток освіти і науки України, світу, а також у підготовку висококваліфікованих кадрів для промисловості, бізнесу та інших сфер. Професори ХПІ пішли з життя наприкінці вересня 2022 року. Володимиру Юхимчуку було 84 роки, Юрію Лернеру — 86 років.

Професор кафедри електричних машин Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» Володимир Данилович Юхимчук є автором понад 120-ти наукових і методичних публікацій, 21-го авторського свідоцтва і 4-х патентів на винаходи. Крім цього, під авторством Володимира Юхимчука видана ціла серія підручників з технології виробництва електричних машин для викладання на кафедрі. Це «Технология ремонта машин постоянного тока» (2000 р.), «Технология производства электрических машин» в 2-х книгах (2006 р.); «Технологія виробництва електричних машин: підручник» (2014 р.). Ці книги містять опис технологічних процесів, які застосовуються на підприємствах Харкова, України та світу. Володимир Юхимчук відповідав за співробітництво кафедри з промисловими підприємствами Харкова, де мав великий авторитет, організовував екскурсії для студентів на провідні підприємства міста.

За видатні досягнення в галузі технології Володимир Юхимчук був обраний членом-кореспондентом Академії технологічних наук України зі спеціальності «Технологія машинобудування».

Володимир Данилович працював на кафедрі електричних машин харківського Політеху 60 років. За його участю і безпосередньої організації була перебудована та переобладнана лабораторна зала кафедри, яка завжди поповнювалася новими зразками електричних машин і експонатами від підприємств. «Життя професора Володимира Юхимчука — велика частина історії кафедри електричних машин, її становлення та розвитку. Його спадщину можна бачити в аудиторіях і лабораторіях кафедри, і тому він завжди буде з нами. І пам’ять про нього буде жити разом з вдячними поколіннями студентів і співробітників кафедри», — так про Володимира Даниловича висловилися співробітники кафедри електричних машин Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ».

Юрій Ілліч Лернер — відомий вчений і педагог, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор Міжнародної кадрової академії, професор кафедри міжнародного бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ». Він працював на керівних посадах у науково-дослідній сфері понад 30 років, обіймав посади завідувача кафедри, заступника генерального директора виробничого підприємства, керівника лабораторії НДІ. За участю Юрія Лернера було відкрито 8 нових банків.

На кафедрі міжнародного бізнесу і фінансів Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» Юрій Ілліч працював понад 15 років. Професор Лернер автор більше 1400 наукових робіт, у тому числі 90 монографій. Особливу увагу у своїх наукових дослідженнях Юрій Ілліч приділяв вивченню проблем якості економічної освіти, розробляючи підходи, які підвищують ефективність навчання студентів у вишах.

Юрія Лернера характеризують як кваліфікованого лектора і талановитого педагога, який умів не тільки доступно викласти матеріал, але і захопити студентів, викликати зацікавленість до економічних дисциплін, які він викладав з використанням своїх математичних напрацювань і великого практичного досвіду. В ХПІ професор Лернер організував: бізнес-школу; постійно діючий семінар для викладачів; заняття з практичних основ економіки для студентів неекономічних спеціальностей, а також проводив роботу зі школярами у напрямку підвищення їх фінансової грамотності. Юрій Лернер постійно організовував стажування студентів у діючих банківських організаціях, після якого успішних випускників харківського Політеху часто запрошували на постійну роботу. З його ініціативи, у створеному ним «Автокразбанку» був відкритий філіал кафедри, де студенти проходили переддипломну практику і дипломне проектування з використанням реальної банківської інформаційної бази. Він працевлаштував у банках понад 20-ти випускників кафедри міжнародного бізнесу і фінансів.

Юрій Лернер також був членом комісії Методичної ради НТУ «ХПІ» з активізації навчального процесу. Для вирішення проблеми практичної підготовки спеціалістів економічної сфери він впровадив на кафедрі комплексне (колективне) реальне дипломне проектування. За результатами цих робіт були написані і опубліковані дві монографії.

«Юрій Ілліч багато працював у методичному відділі НТУ «ХПІ», передаючи свій багатий життєвий досвід і педагогічну майстерність молодим викладачам. З великим успіхом, разом зі Світланою Костянтинівною Осиповою, у методичному відділі НТУ «ХПІ» проходили підсумкові заняття з ігрового проектування, на яких студентам передавався практичний багаторічний досвід банківської роботи педагога Юрія Лернера. Заняття проходили з великою зацікавленістю та ентузіазмом студентів. Багатьом з них він допомагав працевлаштуватися у престижні установи. Як методист, Юрій Ілліч мав педагогічну майстерність і, найголовніше, бажання передавати свої знання та досвід студентам і молодим викладачам. Він успішно займався як науковою, так і навчально-методичною роботою», — відзначив начальник методичного відділу того періоду Юрій Іванович Панфілов.

«Не шкодуючи ні знань, ні душевних сил для студентів, він завжди дуже дбайливо ставився і до колег, які відповідали йому взаємністю та повагою. Вічна пам’ять Юрію Іллічу!» — такі теплі слова написали колеги професора Лернера.