Професору ХПІ Олександру Романовському — 70 років

Сьогодні, 26 січня 2023 р., відзначає 70-річний ювілей член-кореспондент НАПН України, завідувач першої в Україні кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», доктор педагогічних наук, професор Олександр Георгійович Романовський. Його знають, як відомого вченого-педагога, талановитого організатора, харизматичного лідера, творчу, енергійну та працьовиту людину. Понад сорок років Олександр Романовський працює в ХПІ.

На початку свого трудового шляху (1981-1983 р.), обіймаючи посаду проректора з капітального будівництва харківського Політеху, Олександр Георгійович Романовський виявляв високу професійну компетентність, наполегливість, організаторські та управлінські здібності. Як результат, його роботу з побудови навчального корпусу У2, спортивного корпусу, будівлі Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» було високо оцінено державою. За вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази університету Олександра Георгійовича було удостоєно звання Лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1999 р.).

Багатогранність здібностей та таланту, працьовитість дозволили Олександру Романовському успішно реалізувати себе як керівника і вченого. Саме Олександр Георгійович Романовський був ініціатором створення першої та єдиної в Україні кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами (2000 р.), яка сьогодні входить до складу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Харківського Політеху. Результати теоретичних та експериментальних досліджень Олександра Георгійовича Романовського були узагальнені у докторській дисертації «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх інженерів до управлінської діяльності», яка була захищена за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» (2001 р.). З 2002 р. Олександр Георгійович Романовський — професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Своїми діями вчений став яскравим прикладом цілеспрямованої особистості, яка не просто досягає цілей, а надихає свій колектив на розвиток та процвітання ХПІ. Висока комунікабельність Олександра Георгійовича Романовського, його авторитет серед науково-педагогічної спільноти України сприяли формуванню плідних зв’язків НТУ «ХПІ» з багатьма інститутами НАПН України, підвищенню педагогічної майстерності в університеті та якості освіти.

Серед праць Олександра Георгійовича Романовського — розробка інноваційної концепції формування гуманітарно-технічної еліти, створення та успішне функціонування широко відомої наукової школи з проблем еліти та лідерства, міжнародних науково-практичних конференцій, видання двох наукових журналів, визнаних не лише в Україні, а й за кордоном, збірок наукових праць та навчально-методичних матеріалів.

Завдяки його науковому керівництву та консультуванню, ряди вчених поповнилися великою кількістю докторів та кандидатів педагогічних наук. Наукові дослідження професора та освітня практика сприяли обранню його членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України. Під керівництвом професора Олександра Романовського кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна НТУ «ХПІ» посідає гідне місце в українській науковій спільноті.

О.Г. Романовський відомий і університетськими літературно-музичними вечорами, організованими під його керівництвом та за його участю. «Людина великої душі, шанувальник прекрасного у мистецтві та житті. Його високодуховна поезія, пісні, написані на слова власних творів, в авторському виконанні нікого не залишають байдужими. Це надихає студентів літературно-музичної студії кафедри розвивати свої таланти та повною мірою використати свій лідерський потенціал», — наголошують співробітники кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами.

Наші щирі вітання прекрасній людині, неординарній особистості, талановитому керівнику та справжньому лідеру Олександру Георгійовичу Романовському. Бажаємо Вам миру та злагоди, щастя та міцного здоров’я, довголіття та творчої наснаги!

З повагою

багатотисячний колектив Національного технічного університету «ХПІ», співробітники кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Андрій Кіпенський.

Довідка:

Олександр Георгійович Романовський народився 26 січня 1953 р. У 1974 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут (нині — Харківський національний університет будівництва та архітектури). Після закінчення інституту Олександр Георгійович працював на різних посадах у «Житлобуд-1», пройшов службу в армії.

У 1981 р. прийшов працювати у ХПІ. 1981-1983 рр. — проректор з капітального будівництва ХПІ; 1991-1995 рр. — проректор з навчальної роботи ХПІ/ХДПУ; 1995-2002 рр. — проректор з розвитку та адміністративно-виробничої діяльності ХДПУ/НТУ «ХПІ»; 2002-2004 рр. — проректор з навчальної роботи та перспективного розвитку НТУ «ХПІ»; 2004–2015 рр. — проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ». З 2000 р. і до тепер — завідувач кафедри «Педагогіка та психологія управління соціальними системами НТУ «ХПІ».

Разом із плідною роботою О.Г. Романовський займався науковою роботою. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Жаростійкі алюмохромітвмісні цементи» за спеціальністю «Технологія тугоплавких неметалевих виробів» у галузі технічних дисциплін. О.Г. Романовський був ініціатором створення першої та єдиної в Україні кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами (2000 р.). Він — засновник та головний редактор наукового професійного видання: щоквартального науково-практичного журналу «Теорія та практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» (2000 р.).

Автор понад 436 наукових праць, 14 монографій, 4 підручників, 25 навчальних посібників та 20 навчально-методичних рекомендацій.

О.Г. Романовський має багато нагород, почесних звань, премій. Він був удостоєний звання Лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1999 р.), Європейського інженера-педагога (2001 р.), Почесного професора «Doctor Honoris Cauca» Петрошанського університету (Румунія, 2004 р.).

Нагороджено: Почесним знаком «Відмінник освіти України» (2000 р.); Золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнародної кадрової академії (2003 р.); медаллю «Лідери XXI століття» (2004 р.); Почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2004 р.), відзнакою міського голови «За старанність» (2005 р.); медаллю «Свята Пасха» Української Православної Церкви (2007 р.); нагородою «Слов’янська честь» Міжнародної програми «Лідери ХХІ сторіччя» (2008 р.) та ін.

Має такі академічні звання: Академік Інженерної академії України за спеціальністю «Економіка, право і управління в інженерній діяльності» (2004 р.); Академік Міжнародної інженерної академії за спеціальністю «Проблеми інженерної освіти» (2004 р.); Академік Академії політичних наук України (2005); Академік Академії вищої школи України з відділення педагогіки та психології (2005 р.); Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2010 р.).