В ХПІ відбулася ювілейна міжнародна конференція з інформатики, управління та штучного інтелекту

Харківський Політех став одним з організаторів X міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» (ІУШІ–2023). Вона відбулася в онлайн форматі 10-12 травня на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА, Краматорськ-Тернопіль). Ювілейна конференція об’єднала майже двісті вчених з України, Азербайджану та Казахстану. Програмний комітет наукового форуму очолив проректор з науково-педагогічної роботи ХПІ, професор Магомедємін Гасанов. Пленарне та секційні засідання проводились українською та англійською мовами.

До програмного комітету конференції також увійшли: ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор Віктор Ковальов; завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування НТУ «ХПІ», професор Олександр Заковоротний, завідувач кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і технологій ДДМА, професор Яна Васильченко. Цього року у роботі конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» взяли участь вчені з України, Азербайджану та Казахстану. Це Алмати, Баку, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кривий Ріг, Львів, Одеса, Черкаси, Чернівці, Харків та Краматорськ (Тернопіль).

На конференції було представлено майже 100 доповідей від представників 26-ти вишів, компаній та підприємств. Зокрема, виступ вчених з Азербайджанського технічного університету (м. Баку) був присвячений питанням комутації інформаційних потоків оптичних мереж. У свою чергу, вчені з Інституту інформаційних та обчислювальних технологій і Казахського національного дослідницького технічного університету ім. К. Сатпаєва (м. Алмати) розглянули проблеми адаптації технології AIS для вирішення задач синтезу складних систем управління. Спільні доповіді вчених НТУ «ХПІ», ДДМА та НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» були присвячені питанням керування швидкісним зубофрезуванням при рушенні шару, який зрізується. У доповідях науковців ХПІ були розглянуті питання створення технологій автоматизованого синтезу математичних моделей промислових агрегатів та проблеми синтезу нових архітектур і алгоритмів навчання штучних нейронних мереж.

Як повідомляють організатори, конференція ІУШІ–2023 вкотре стала чудовою можливістю для її учасників дізнатися щось нове у напрямі сучасних інформаційних технологій та управління, поділитися власним досвідом. Вони зазначають, що попри військовий стан в Україні, кількість учасників форуму зростає.

Довідка:

На конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект–2023» працювали шість секцій: «Інформаційні технології. Програмні засоби та застосунки»; «Застосування обчислювальних засобів на транспорті, у медицині і техніці»; «Моделювання і оптимізація складних систем»; «Моделювання та оптимізація у машинобудуванні»; «Захист інформації і кібербезпека» та «Інженерія комп’ютерних ігор». Вона відбулася 10-12 травня 2023 року.

Організатори конференції ІУШІ–2023 — Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Донбаська державна машинобудівна академія, Ташкентський інститут інженерів іригації і механізації сільського господарства (Республіка Узбекистан); Інститут проблем інформатики та управління (Алмати, Республіка Казахстан); Азербайджанський державний університет нафти і промисловості (м. Баку); Грузинський технічний університет (м. Тбілісі).

Конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект» почала свою роботу у 2014 році. Її перші організатори — НТУ «ХПІ», кафедра обчислювальної техніки і програмування вишу. Вона починалася як внутрішньовузівська конференція, орієнтована на студентів, магістрів і аспірантів ХПІ. Спрямованість конференції, пов’язана з інформаційними технологіями, управлінням складними технічними системами, математичним моделюванням і штучним інтелектом, привернула увагу вчених України і країн близького та далекого зарубіжжя. Завдяки цьому, починаючи з 2015 року, конференція стала Всеукраїнською, а з 2016 року — міжнародною.