Загальна та неорганічна хімія

Корогодська Алла Миколаївна Завiдувач кафедри

Корогодська Алла Миколаївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра загальної та неорганічної хімії заснована в 1885 р. Її засновником був проф. В.А. Геміліан.
З 1996 р. кафедрою завідує проф. Булавін Віктор Івановіч.
На кафедрі працює 12 викладачів: 3 професора, 6 доцентів, 1 старший викладач і 2 асистента. Викладацький склад поповнюється з числа аспірантів і здобувачів кафедри.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
«Загальна та неорганічна хімія» (для студентів хімічного профілю);
«Загальна хімія» (для студентів нехімічного профілю);
«Основи біохімії та біофізики» (для студентів спеціальності «Біотехнологія, медичні апарати і системи»).
З 2011 року на кафедрі викладається курс загальної хімії на англійській мові.
Щорічно на кафедрі проходять навчання понад 1000 студентів за денною та заочною формами навчання, майбутні спеціалісти понад 50 кафедр НТУ «ХПІ» отримують базові знання на кафедрі загальної та неорганічної хімії.
Викладачі кафедри навчають абітурієнтів на підготовчих курсах, приймають іспити у військовозобов’язаних абітурієнтів.

Науковi напрями

«Розробка технологій переробки промислових відходів з отриманням цільових продуктів»;
«Створення новітних технологій наноструктурних матеріалів з підвищеним ресурсом, корозійним та механічним опором виробів подвійного призначення»

Спеціальність, освітня програма

  • немає