Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»

ПІТЯКОВ Олександр Сергійович

Директор

ПІТЯКОВ Олександр Сергійович


Сайт

 

Адреса: Полтава, вул. Пушкіна, 83a
Телефон: (0532) 60-74-52, (0532) 60-74-58, (095) 108 75 08 (приймальна комісія)
E-mail: info@polytechnic.poltava.ua
Офіційний сайт: http://polytechnic.poltava.ua

 

Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» — державний заклад фахової передвищої освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та розташований у місті Полтава. Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», а з 1 вересня 2020 року – ще й за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Історія

Наказом № 327 Держкомітету оборони і Раднаркому УРСР від 23 травня 1944 року в Полтаві створений технікум цивільного будівництва (який згодом отримав назву «Полтавський будівельний технікум») для підготовки молодих фахівців за будівельними спеціальностями різного спрямування.

Протягом років, які минули з часу його заснування, назва, профіль та спеціалізація технікуму неодноразово змінювались. Спочатку Полтавський енергобудівний технікум, згодом — електротехнічний, 1991 року в зв’язку із розширенням спеціальностей був реорганізований у Полтавський політехнічний коледж (ППК) і переданий Міністерству вищих навчальних закладів України. З 2005 року ППК як окремий структурний підрозділ увійшов до складу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Зараз Полтавський політехнічний фаховий коледж — один з найпрестижніших освітніх закладів Полтавської області, який справедливо пишається своїми випускниками. За 76 років підготовлено майже 21 тисяча висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Багато з них продовжують навчання в НТУ «ХПІ» та інших університетах й академіях, очолюють чи обіймають інші керівні посади на підприємствах Полтавщини, гідно виконуючи свій професійний обов’язок, примножуючи славу рідної alma mater.

Напрями підготовки. Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», а з 1 вересня 2020 року – ще й за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Коледж акредитований за спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

код

назва

код

назва

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного
забезпечення

Розробка програмного
забезпечення

123

Комп’ютерна інженерія

Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж

13

Механічна інженерія

133

Галузеве
машинобудування

Технологія обробки
матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Монтаж і експлуатація
електротехнічних і світлотехнічних установок

Окрім знань за освітньо-професійною програмою, усі студенти коледжу додатково отримують робочі спеціальності за відповідними напрямами під час проходження виробничої практики, а за бажанням – додаткову спеціальність «Оператор комп’ютерного набору» та курси з вебпрограмування й англійської мови.

Підготовка майбутніх фахівців у коледжі відбувається в тісній співпраці з ІТ-компаніями регіону – CoreValue, WhiteLabel, Beetroot Academy, ПАТ “Полтаваобленерго”, ДП “Полтавастандартметрологія”, ГО “Інноваційні технології в освіті” та іншими компаніями-партнерами. З метою використання в освіті сучасних програмних продуктів і технологій коледж уклав партнерські стосунки з компаніями GitHub, JetBrains, AWS Educate та іншими. Вже більше 10 років у коледжі використовується пакет G Suite for Education. З 2020 року на базі коледжу діє Академія Cisco. Кращі студенти коледжу спеціальностей 141 та 133 мають змогу пройти переддипломну практику за кордоном.

Керівний склад

Посада Прізвище,
ім’я та по батькові
З якого часу обіймає посаду
Директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович 2019
Заступник директора з навчальної роботи Бабич Олена Володимирівна 2018
Заступник директора з виховної роботи Поставний Ігор Миколайович 2017
Заступник директора з навчально-виробничої роботи Пуленко Ігор Іванович 2011
Завідуючий денним відділенням Рискіна Надія Валеріївна 2018
Завідуючий денним відділенням Янковська Юлiя Вiкторiвна 2017
Завідуючий денним відділенням Марченко Ірина Іванівна 2017
Завідуючий денним відділенням Марченко Світлана Миколаївна 2017

Структура коледжу

Чотири денних відділення здійснюють підготовку за 4-ма спеціальностями (5-ма спеціалізаціями)

Викладачі коледжу розподілені за такими цикловими комісіями:

 • ЦК математичних дисциплін (голова Пітель І.М.)
 • ЦК філологічних дисциплін (голова Шишко Т. С.)
 • ЦК суспільних дисциплін (голова Москаленко О.Л.)
 • ЦК фізичного виховання (голова Калюжна О. М.)
 • ЦК природничих дисциплін (голова Макаренко Т.М.)
 • ЦК дисциплін програмної інженерії (голова Бабич О.В.)
 • ЦК дисциплін комп’ютерної інженерії (голова Жуковець О.О.)
 • ЦК електротехнічних дисциплін (голова Марченко В.С.)
 • ЦК світлотехнічних дисциплін (голова Мелащенко С. І.)
 • ЦК дисциплін технології машинобудування та обробки матеріалів (голова Гордєєва Т. В.)

Стан навчально-матеріальної бази та житлового фонду

Навчальна матеріально-технічна база коледжу:

 • більше 40 спеціалізованих кабінетів і лабораторій ( у т.ч. 8 комп’ютерних класів, лекційна зала, 2 лабораторії з промисловим обладнанням)
 • виробничі майстерні
 • спортивна зала
 • тренажерна зала
 • актова зала
 • гуртожиток

Коледж має необхідну кількість аудиторій для проведення всіх видів занять, що забезпечує належний рівень підготовки здобувачів освіти.