Ділова іноземна мова та переклад

Бадан Антоніна Анатоліївна Завiдувач кафедри

Бадан Антоніна Анатоліївна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією и іноземною мовою. У складі кафедри – вчені та фахівці-практики с великим досвідом міжнародної роботи в галузі перекладу. Окрім цього, кафедра постійно залучає викладачів – носіїв мови – через Корпус Миру в Україні та Фонд Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина).

Науковi напрямки

  • Теорія та практика перекладу
  • Міжкультурна комунікація
  • Комунікативна компетенція

Випускаюча спеціальність – «Переклад (англійська мова)» – єдина ліцензована в НТУ «ХПІ»

Випускники отримують кваліфікації:
6.020303 – Бакалавр філології
7.02030304 – Спеціаліст з перекладу (англійська мова, друга іноземна мова – німецька).

Ліцензійний набір – 55 осіб.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Переклад (англійська та німецька мова)