Ділова іноземна мова та переклад

Бадан Антоніна Анатоліївна Завiдувач кафедри

Бадан Антоніна Анатоліївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією і іноземною мовою. У складі кафедри – вчені та фахівці-практики с великим досвідом міжнародної роботи в галузі перекладу. Окрім цього, кафедра постійно залучає викладачів – носіїв мови – через Корпус Миру в Україні та Фонд Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина).

Напрям підготовки «Філологія» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови) з вивченням мовознавчих дисциплін (як фундаментальних теоретичних, так і нових напрямів філологічних досліджень). В межах напрямку вивчаються теоретичні та практичні аспекти міжкультурної та міжмовної комунікації, що дає можливість готувати фахівців з усного та письмового перекладу науково-технічних, художніх текстів та ділової документації.

Актуальною потребою стала підготовка фахівців, що не тільки досконало володіють іноземною мовою та здатні здійснювати кваліфікований науково-технічний переклад, але здатні підтримувати ефективну ділову комунікацію та встановлювати контакти з іноземними партнерами, що сприяє підвищенню міжнародного авторитету нашої держави.

Науковi напрями

  • Теорія та практика перекладу
  • Міжкультурна комунікація
  • Комунікативна компетенція

Випускаюча спеціальність – 035.04 – єдина ліцензована спеціальність з перекладу в НТУ «ХПІ».

Випускники отримують кваліфікації:
035 – Бакалавр з філології
035.04 – Магістр з філології
Ліцензійний набір – 80 осіб.

Спеціальність, освітня програма

  • 035 – Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))
  • 035.04 – Германські мови та літератури (переклад включно)