Іноземна мова

Скрипниченко Лілія Василівна Завiдувач кафедри

Скрипниченко Лілія Василівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 1950 році. Її засновник – доктор фізізико-математичних наук А.П. Рогинський. В різні роки на кафедрі працювали виднв педагоги: М.І. Акимова, А.Г. Біла, Г.О. Валіна, Т.К. Вєртишева, Р.Г. Єлісеєва, Д.П. Саліонович. З 1985 року кафедрою завідує професор Л.В. Скрипниченко. Викладацький склад нараховує 40 викладачів, з них 1 – професор, 10 – доцентів, 22- старших викладачів, 7 – викладачів. Кафедра має цілком сучасну матеріальну базу. Загальна площа навчальних, лабораторних і службових приміщень кафедри скаладає 314 квадратних метрів. Лабораторна база обладнена сучасною аудіо- та відеотехнікою. Кафедра забезпечує викладання іноземної мовидля професійних цілей на 13 технічних факультетах НТУ “ХПІ”. Структура дисципліни включає в себе навчання англійській, німецькій та французській мовам. Заняття проводяться на 1-5 курсах денної форми навчання і на 1 курсі заочної форми навчання (більш 6,5 тисяч студентів), в групах аспірантів, стажерів-дослідників, в групах мовної підготовки для подорожі за кордон студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу. Обсяг навчальних доручень складає 34350 годин в рік. Приймая участь у трьох міжнародних проектах у співробітництві з мовним центром Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке (ФРН), кафедра займається підготовкою та виданням навчальних комплексів (навчальні посібники і комп’ютерні навчальні та контролюючі програми до них) з різних напрямків розвитку сучасної науки і техніки, екологічним проблемам, а також проблемам молоді і країнознавчої тематики. Результатом роботи в рамках міжнародних проектів стало видання двох навчально-методичних комплексів з Грифом Міністерства освіти і науки. В 2007-2009 навчальних роках пропонується робота над створенням досьє для контролю знань в рамках європейських вимог. В процесі навчання студенти використовують більш ніж 200 навчальних посібників і методичних вказівок, розробленими колективом кафедри. Кафедра веде науково-дослідну роботу за наступними напрямками: системна організація мовного матеріалу в дидактичному аспекті, науково-професійна комунікація, використання інноваційних методів навчання. В рамках цих напрямків викладачі кафедри публікують наукові статті і виступають з докладами на міжнародних науково-практичних конференціях. В рамках співробітництва НТУ “ХПІ” і Клагенфуртського університета (Австрія) діють українсько-австрійські курси. Підготовкою до сдачі іспиту на сертифікат проводиться кафедрою іноземних мов. За останні 15 років понад 250 студентів нашого університету покращіли свої знання з німецької мови в Австрії. Здобувши необхідний рівень знань з іноземної мови в процесі навчання в складі академічних і інтенсивних груп в НТУ “ХПІ” з різних напрямків, студенти та випускники мають можливість приймати участь в різних міжнародних проектах і програмах. Кафедра, яка має кваліфікований колектив викладачів, сильну матеріальну базу, робить все, щоб випускник технічного вузу був готовий також для повноцінної робрти на спільних підприємствах або в іноземних фірмах.

Науковi напрямки

1. Впровадження інноваційних методів навчання.

2. Розробка дистанційних курсів з іноземної мови.

3. Розробка комп’ютерних програм з іноземної мови.

4. Тестування.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає