Іноземні мови

Гончаренко Тетяна Євгенівна Завiдувач кафедри

Гончаренко Тетяна Євгенівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру було засновано у 1950 році з ініціативи доктора фізико-математичних наук А.П. Рогінського. В різні роки на кафедрі працювали видатні педагоги: М.І. Акімова, А.Г. Бєла, Г.О. Валіна, Т.К. Вєртишева, Р.Г. Єлісєєва, Д.П. Саліонович. З 1986 до 2018 року завідувачем кафедри була Л.В. Скрипниченко.

Сьогодні викладацький склад налічує 23 викладачів, з них 11 доцентів, 12 старших викладачів. Шість викладачів мають науковий ступінь кандидата наук: 4 – педагогічних, 1 – філологічних та 1 – технічних наук.

Викладачі кафедрі навчають іноземній мові майбутніх спеціалістів різних інженерних галузей: програмістів та системних аналітиків, машинобудівників та інженерів-електриків, хіміків та технологів виробництва, курсантів військового інституту танкових військ, молодих науковців та дослідників.
Кафедра забезпечує підготовку студентів 1-2 курсів (бакалаври) з англійської, німецької та французької мов у рамках дисципліни «Іноземна мова для спеціальних цілей», а також магістрів 5-6 курсів – «Іноземна мова для академічних цілей». Крім цього, викладачі кафедри проводять заняття з англійської мови для слухачів-іноземців факультету міжнародної освіти, а також читають курс «Англійська мова професійного навчання» для студентів-іноземців 1-2 курсу, який викладається англійською мовою.

Кафедра плідно співпрацює з Німецьким освітнім центром «Німецький технічний факультет», у стінах якого здійснюється підготовка студентів інженерних спеціальностей до участі в програмах обміну студентами та науковими співробітниками з німецькомовними країнами.

Для тих, хто планує вступати до магістратури, організовано курси з підготовки до вступного іспиту.

Протягом 5 років – з 2014 по 2019 рік – викладачі кафедри брали активну участь у проекті Британської ради (British Council) «Англійська для університетів» (“English for Universities”) http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/english-universities.
Харківський політехнічний був одним з перших серед 18 університетів, що приєдналися до проекту. Тренінги вели як провідні спеціалісти Британії, так і висококваліфіковані педагоги України. Завдяки участі в проекті викладачі не тільки підвищили свій професійний рівень, але й змінили концепцію викладання іноземної мови для професійних цілей. Розроблено нову програму, метою якої є розвиток навичок спілкування іноземною мовою, необхідних саме сучасним інженерам. Запроваджуються методи викладання, зорієнтовані на потреби студентів та розвиток soft skills, які включають у себе командну роботу, креативність, уміння самостійно вчитися. Основна увага у викладанні та вивченні іноземної мови сьогодні приділяється освоєнню та розвитку комунікативних навичок та стратегій, оскільки для спілкування в інтелектуальному середовищі сучасному інженерові необхідні саме такі навички та вміння, що дозволяють розуміти співрозмовника, спілкуватися на професійні теми, створювати проекти іноземною мовою, презентувати їх, писати статті до наукових або спеціалізованих видань.

Понад 20 років кафедра успішно співпрацює з Мовним центром Магдебурського університету (Німеччина). Протягом років співпраці було створено комп’ютерні програми для вивчення німецької мови, навчальні посібники, розроблено критерії оцінювання та матеріали для тестування рівнів знань студентів. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях на базі Мовного центру та підвищують кваліфікацію на методичних семінарах, що проходять за участю провідних європейських спеціалістів у сфері викладання німецької мови.

Науковi напрями

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за наступними напрямками:

 1. Розвиток навичок професійної комунікативної компетентності:
  – комунікативні методи навчання;
  – Soft Skills;
  – використання сучасних медійних та інтернет-ресурсів, електронних пристроїв для удосконалення викладання іноземних мов.
 2. Нейродидактика в навчанні іноземним мовам.
 3. Особливості науково-методичної та організаційної роботи з іноземними студентами:
  – теорія, методика та практика навчання іноземних студентів;
  – порівняльна лінгвістика;
  – соціалізація.

У межах цих напрямків викладачі кафедри публікують наукові статті та виступають із доповідями на міжнародних та українських науково-практичних конференціях.

Також кафедра створює тести для визначення рівня володіння іноземними мовами та розробляє теоретичну базу обґрунтування критеріїв оцінювання.

Викладачі кафедри активно розробляють навчально-методичні посібники та навчальні матеріали. Усі посібники та методичні матеріали спеціально створюються з урахуванням професійних потреб наших політехівських студентів. Зокрема розроблено дистанційний курс з англійської мови для студентів 1 курсу заочного відділення, а також дистанційний курс з німецької мови для майбутніх екологів.

Інженерна група кафедри надає щоденну організаційну, технічну та моральну підтримку викладачам.
Знання та навички, здобуті нашими випускниками на заняттях з іноземної мови, дуже часто, поряд із професійними навичками та компетенціями, стають визначальними при пошуку роботи, працевлаштуванні та просуванні кар’єрними сходами. Багато наших колишніх студентів працюють у закордонних компаніях, успішно співпрацюють з іноземними партнерами, викладають спеціальні предмети англійською мовою в Політеху, впевнено почуваються, подорожуючи за кордоном.

Ми із задоволенням підтримуємо зв’язок із нашими студентами – теперішніми та колишніми – та завжди будемо раді бачити вас на нашій кафедрі.

Спеціальність, освітня програма

 • немає