Технології жирів та продуктiв бродiння

Некрасов Павло Олександрович Завiдувач кафедри

Некрасов Павло Олександрович

Сайт кафедри

Про кафедру

Курс технології жирів і спеціалізації у цій області існував в Харківському технологічному інституті з дня його заснування. Самостійна кафедра технології жирів була організована в 1930 році. Успішно функціонує аспірантура. У 2004 році при кафедрі відкрито нову спеціальність «Технології бродильних виробництв і виноробства». Випускники кафедри отримують вищу освіту за спеціальністю «Харчові технології» (бакалавр і магістр), та спеціалізаціям «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» і «Технології продуктів бродіння і виноробства». Розвиток наукових досліджень в галузі харчових технологій дає можливість готувати фахівців високої кваліфікації. З 1996 року при кафедрі технології жирів функціонує спеціалізована рада щодо захистів докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів», в складі якого працюють ведучі вчені кафедри. На кафедрі працюють 3 доктори та 10 кандидатів технічних наук.

Науковi напрямки

Дослідження ліпідів, створення нових продуктів і технологій. Основні теми: Дослідження ліпідів та їхніх похідних. Технологія модифікованих жирів і створення нових матеріалів на їх основі. Одержання поверхнево-активних речовин і композицій на їх основі з використанням сировинних ресурсів України. Каталіз та інгібірування процесів окислювання жирів, вуглеводнів й їхніх похідних молекулярним киснем. Проектування підприємств масложирової промисловості. Удосконалення технології жирів і створення функціональних харчових продуктів. Розробка теоретичних основ технології нових харчових продуктів з використанням рослинних білків. Обґрунтування науково-практичних положень застосування нових ліпідів з антиоксидантними властивостями при розробці ліків із профілактичною дією. Технологія одержання ефективних антиоксидантів з рослинної сировини для підвищення стійкості жирів, масел і жировмісних харчових продуктів до окисного псування й захисту ліпідів організму людини від окисної деструкції. Розробка технології нових харчових продуктів на основі ядра насіння соняшника — замінника тваринних білків і жирів. Розробка методів одержання пивоварного солоду, безалкогольних напоїв з використанням екстрактів та концентратів, переробки виноматеріалів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність: “Харчові технології”

  • Спеціалiзацiя 181.01 «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел»
  • Спеціалiзацiя 181.02 «Технології продуктів бродіння і виноробства»