Інтегровані технології, процеси і апарати

Горбунов Костянтин Олександрович Завiдувач кафедри

Горбунов Костянтин Олександрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів готує фахівців у галузі енергоресурсозбереження та інженерно-комп’ютерного забезпечення промислових виробництв за унікальними навчальними програмами, які не мають аналогів у ВНЗ України та країнах Європейського союзу. Освітні курси, які читають наші викладачі, розроблені спільно з провідними фахівцями одного з найавторитетніших університетів Великобританії – UMIST (Інститут науки та технології Манчестерського університету).

Наші студенти проходять мультидисциплінарну інженерну підготовку: окрім загальноосвітніх точних та природничих наук (математики, фізики, хімії), вони також вивчають комп’ютерні технології, елементи програмування та спеціальні розділи термодинаміки, вчаться створенню імітаційних моделей складних виробничих процесів та прийомам діагностування надійності технічних систем, отримують знання у галузі енергетичного менеджменту та аудиту, знайомляться з новітніми методами використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, опановують найбільш сучасні підходи до маловідходних та ресурсозберігаючих технологій.

Наші випускники працюють майже на усіх великих підприємствах хімічної галузі та у сфері ІТ-технологій: вони є консульт-технологами виробництв, керівниками департаментів, спеціалістами зі впровадження заходів енерго- та ресурсозбереження, інженерами з розрахунку промислового обладнання та теплообмінників, розробниками спеціалізованого промислового програмного забезпечення та комп’ютерних ігор, тестувальниками QA та веб-дизайнерами, майстрами інновацій, енергоаудиторами, консультантами з енергетичного менеджменту та ін.

Науковi напрями

Основні напрямки наукової діяльності кафедри за останні 10 років:

  • процеси тепло- та масообміну у двофазних системах;
  • вдосконалення науково-практичних основ інтеграції процесів та використання її методів (в тому числі, пінч-аналіз);
  • вивчення та моніторинг тенденцій комплексного використання сучасного обладнання, яке дозволяє знизити енергоспоживання та зменшити кількість шкідливих викидів;
  • розробка керамічних композиційних матеріалів;
  • дослідження процесів гідродинаміки й тепло- та масообміну у каналах пластинчастих теплообмінників;
  • каталітична очистка газів;
  • консалтинг у галузі тепло- та масообміну, а також енерго- та ресурсоефективності;
  • високотемпературне матеріалознавство;
  • дифузійне карбідне поверхневе легування вуглецевих сплавів.

Спеціальність, освітня програма

Спеціальність – Хімічні технології та інженерія
Освітня програма – Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія
Спеціалізація – Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності