Кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей — 90!

У 2016 році кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виповнюється 90 років.

Починаючи з моменту заснування й до сьогодні, розвиток наукової школи кафедри здійснюється на основі власних досягнень її співробітників з урахуванням світових тенденцій в області створення передових технологій. Вчені ХПІ продовжують займатися розширенням наукових досліджень у сфері нанотехнологій, біоматеріалів і біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, нетрадиційних технологій тощо.

На теперішній час колектив кафедри представлений 49 співробітниками, серед яких 9 докторів та 14 кандидатів технічних наук і доцентів. Завідувач цього структурного підрозділу ХПІ доктор технічних наук (д.т.н.), професор Михайло Іванович Рищенко, а також д.т.н., професор Георгій Вікторович Лісачук; д.т.н., професор Людмила Лазарівна Брагіна; д.т.н., професор Галина Дмитрієвна Семченко; д.т.н., професор Ярослав Миколайович Пітак, д.т.н., професор Галина Миколаївна Шабанова — керівники основних наукових напрямків кафедри.

За останні 5 років науковий ступінь доктора технічних наук отримали: професор О.Ю. Федоренко, доцент О.В. Саввова та старший науковий співробітник А.М. Корогодська.

Щорічно вчені кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей ХПІ публікують 70–80 статей в періодичних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, приймають участь більш ніж в 10 міжнародних конференціях і виставках в Україні та за її межами: в Німеччині, Чехії, Франції, Іспанії, Італії, Туреччині, Швеції, Англії, Йорданії тощо. За останні 10 років співробітниками кафедри видано 15 монографій, 16 навчальних посібників, понад 10 збірок методичних вказівок.

Що до випускників, то вони працюють на підприємствах різних галузей промисловості України, в країнах близького та далекого зарубіжжя (Росія, Білорусь, США, Канада, Німеччина, Франція, Ізраїль та ін.).

Довідка:

Підготовка спеціалістів, наукові дослідження в галузі силікатних технологій були започатковані в 1910 році на кафедрі мінеральної сировини під керівництвом академіка Є.І. Орлова, який також здійснював функції декана хімічного факультету.

Кафедру технології кераміки було створено в 1926 році в складі Харківського хіміко–технологічного інститута. Першим завідуючим кафедрою та засновником наукової школи був академік П.П. Будніков. В наступні роки її очолювали та керували науковою школою доц. З.А. Лівсон (1941–1944 рр.), проф. Г.В. Куколєв (1944–974 рр.), акад. А.С.Бережной (1974–1984 рр.), проф. М.І.Рищенко (з 1984 року).

З часу заснування кафедри для всіх досліджень існував загальний напрям, який визначив назву наукової школи кафедри «Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неметалічних силікатних композиційних матеріалів та покриттів». Вищевказаний напрям був визначений академіком П.П. Будніковим та розвинутий в подальшому проф. Г.В. Куколєвим, проф. Є.І. Вєдєм, акад. А.С. Бережним, проф. Л.Д. Свірським.