Принципи стипендіального рейтингу в НТУ «ХПІ»

Як повідомив ректор ХПІ професор Євген Сокол, у 2017 році стипендії будуть виплачуватися відповідно до стипендіального рейтингу університету.

«В основу його складання в ХПІ було закладено два принципи — це відхід від суб’єктивної оцінки викладача і забезпечення прозорості (розміщення складеного стипендіального рейтингу на сайті вузу)», — зазначив ректор НТУ «ХПІ».

Тобто кожен студент, який претендує на стипендію, протягом усього семестру буде отримувати відповідні бали за виконання завдань, в результаті  він сам зможе прорахувати своє місце в рейтингу.

У рейтингу ХПІ передбачена і можливість отримання додаткових балів. Так, наприклад, за публікацію роботи в міжнародних виданнях студент може отримати 5 балів, за публікацію в спеціалізованих українських виданнях — 3 бали, опублікування тез конференцій — 1 бал, різні бали передбачені і за досягнення спортсменів в залежності від рівня змагання: країни, світу, регіону.

Після призначення стипендій протягом трьох днів на сайті університету вивішується повний наказ про призначення стипендій.

Для контролю питань, пов’язаних зі стипендією в університетах, створюються cтипендіальні комісії. В ХПІ вона складається з двох ступенів: стипендіальної комісії на факультеті, головою якої є декан, і загальноуніверситетської стипендіальної комісії. Відповідно до положення в стипендіальну комісію входять ті представники університету, які відповідають за відповідний напрям: юрист, бухгалтер та ін., а також не менше 50% представників студентського самоврядування та представників профспілкової організації.

Тому всі питання, пов’язані з призначенням стипендії, вирішуються на факультетських стипендіальних комісіях, а у разі виникнення конфліктних ситуацій, це питання розглядається на загальноуніверситетському рівні.

Нагадаємо, що виплати стипендій будуть здійснюватися згідно з постановами №1045, №1047, №1050 Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року.

З загальними положеннями про призначення і виплату стипендій НТУ «ХПІ» можна ознайомитись тут.