У ХПІ — новий проректор

Кандидат технічних наук, доцент, професор, вчений секретар Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Юрій Іванович Зайцев призначений проректором з науково-педагогічної роботи університету. Відповідний наказ був підписаний ректором вузу Євгеном Івановичем Соколом, кандидатура нового проректора затверджена на засіданні Вченої Ради НТУ «ХПІ».

Довідка:

Юрій Іванович Зайцев народився 26 березня 1954 року в Харкові.

У 1977 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за фахом «Динаміка і міцність машин», отримавши кваліфікацію інженера — механіка-дослідника. Стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ — 40 років.

З 1994 року обіймав посаду вченого секретаря НТУ «ХПІ», де відповідав за роботу з організації 17 спеціалізованих вчених рад України і присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Юрій Іванович Зайцев нагороджений подяками: міського голови Харкова (2000), Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2015).

Як науковий керівник очолював виконання і був відповідальним виконавцем багатьох науково-дослідних робіт, в результаті яких створені і впроваджені у виробництво пакети прикладних програм для оцінки нестаціонарних процесів в елементах портальних і козлових кранів, проведені дослідження напружено-деформованого стану елементів складського модуля гнучких виробничих систем.

Науковий напрямок Юрія Зайцева пов’язано з розробкою і дослідженням динаміки машин і механізмів, методики оцінки динамічної завантаженості нестаціонарних механічних процесів.

Ю.І. Зайцев входить до складу оргкомітету науково-технічних конференцій: «Силова електроніка та енергоефективність» (2003р., 2007р.), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (2006-2015 рр.). Систематично дає відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. За його консультативної участі захищені три кандидатські дисертації за спеціальністю «Динаміка і міцність машин».

Має 43 публікації, з них 33 наукового та 10 — науково-методичного характеру. Ю.І. Зайцев є кандидатом технічних наук (1981 р.), доцентом (1989 г.), професором (2010 р.) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Основні етапи трудової діяльності:

1971 — 1977 рр. — студент ХПІ;

1977 р. — інженер кафедри прикладної математики ХПІ;

1977 — 1980 рр. — аспірант очної форми навчання ХПІ;

1980 — 1984 рр. — асистент кафедри прикладної математики ХПІ (з 1981р. кафедра перейменована в кафедру автоматичного управління рухом);

1984 — 1985 рр. — старший викладач кафедри автоматичного управління рухом, 1985-1991 рр. — доцент кафедри автоматичного управління рухом;

1991 — 1994 рр. — доцент кафедри прикладної математики Харківського державного політехнічного університету (ХДПУ);

з 1994 року по теперішній час — учений секретар університету ХДПУ, а потім НТУ “ХПІ”.

Робота за сумісництвом:

1994 — 2002 рр. — доцент кафедри прикладної математики;

2002 — 2007 рр. — доцент кафедри комп’ютерної математики і математичного моделювання;

з 2007 року по теперішній час — професор кафедри комп’ютерної математики і математичного моделювання.