«Харків — місто молодіжних ініціатив»: Новий конкурс для університетів

Студентів НТУ «ХПІ» запрошують взяти участь у міському конкурсі студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив», який пройде у квітні-травні з ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

 • «Розумному місту — креативна молодь» (інформаційно-дослідні проекти в галузі соціології, права, історії Харкова; інноваційні проекти з впровадження винаходів і новітніх технологій в галузі хімії, фізики, математики тощо);
 • «Харків — місто відкрите, творче, толерантне» (соціальні, волонтерські, благодійні проекти; проекти, спрямовані на духовний та естетичний розвиток молоді, національно-патріотичне виховання, впровадження нових форм організації змістовного дозвілля студентської молоді, проведення культурно-масових заходів);
 • «Рідному Харкову — сталий розвиток» (проекти і програми міського розвитку, реформування місцевого самоврядування, енергоефективність міста, раціональне використання міського простору, розвиток муніципальної та туристичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, екологічні аспекти розвитку міських територій, архітектури та будівельні проекти);
 • «Харків — територія успішної кар’єри» (бізнес-проекти, стартапи, проекти, спрямовані на створення умов для професійного розвитку молоді, розвиток підприємницької ініціативи і створення власного бізнесу в молодіжному середовищі, розширення можливостей працевлаштування і побудови успішної кар’єри, програмування, ІТ-технології).

Для участі в конкурсі можна подавати як індивідуальні, так і колективні роботи (не більше 5 осіб).

Конкурсні проекти необхідно подати до 3 квітня 2017 року відповідній експертній раді:

 • у номінації «Розумному місту — креативна молодь» (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, ауд. 2-46, т. 707-51-77);
 • у номінації «Харків — місто відкрите, творче, толерантне» (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, вул. Алчевських, 29, загальний відділ, ауд. 122, т. 700-35-23);
 • у номінації «Рідному Харкову — сталий розвиток» (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, адміністративний корпус, ауд. 359, т. 707-32-28);
 • у номінації «Харків — територія успішної кар’єри» (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків, проспект Науки, 9-А, ауд. 315, т. 702-11-90).

Конкурс буде проводитися в два етапи:

I етап (відбірковий) — до 28 квітня 2017 року;

II етап (презентація-захист проектів) — до 19 травня 2017 року.

На першому етапі студенти представлять свої роботи експертній комісії. До ІІ-го етапу конкурсу допускаються студентські проекти (у кількості не більше 25 проектів у кожній номінації), що набрали найбільшу кількість балів за результатами І-го етапу. Другий етап конкурсу відбудеться в ККЗ «Україна» і буде проходити у вигляді презентації-захисту проектів з використанням мультимедійної техніки або стендів. Час презентації — 10 хв.

Вимоги до конкурсних робіт:

1) Проект має бути актуальним дослідженням за обраною темою, мітити обґрунтовані висновки та конкретні пропозиції  щодо його реалізації на практиці.

2) Для участі в першому етапі подається опис проекту за такою структурою:

 • опис проблеми, яка вирішується (або актуальність проекту);
 • цільова аудиторія (на кого спрямований проект);
 • сутність ідеї (проекту);
 • результати, які будуть отримані (у тому числі обґрунтування їх соціальної значущості та суспільної користі);
 • індикатори вимірювання та досягнення результатів;
 • опис партнерів та наявних ресурсів (у тому числі короткий опис команди проекту);
 • опис процесів (планів) з реалізації проекту (у тому числі опис того, що вже виконано);
 • опис того, що ще необхідно для реалізації проекту (інформаційна, фінансова, матеріальна допомога, яку необхідно додатково отримати).

3) Опис проекту має відповідати таким вимогам: обсяг до 10 аркушів (не враховуючи додатків) на папері формату А4 з використанням текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Роботи подаються в паперовому та електронному варіантах.

Довідка:

Міський конкурс студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив» у 2017 році спрямований на підтримку ініціатив студентів Харкова щодо розробки та реалізації соціальних, дослідницьких, інформаційних, творчих, волонтерських, прикладних проектів.

Мета конкурсу: виховання активної громадської позиції у студентів, залучення до практичного вирішення актуальних соціальних проблем міста, підтримка та розвиток дослідницької та проектної діяльності обдарованої молоді.