ХПІ отримав сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»

НТУ «ХПІ» пройшов перевірку та оцінку системи управління якістю, за результатами яких 29 листопада 2017 року отримав відповідний сертифікат. Цей документ засвідчує, що послуги у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, які надаються в ХПІ, відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікат на систему управління якістю (№UA8О072.02071180.1-2017 дійсний до 28.11.2020 р.) також  гарантує, що всі процеси в університеті є керованими і перебувають під контролем керівництва.  Принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі, тому наявність цього сертифікату збільшує перспективи харківського Політеху щодо встановлення контактів з потенційними грантодавцями та інвесторами.

 

Отриманню сертифікату передував процес створення відділу забезпечення якості освітньої діяльності (ВЗЯОД), який розпочав свою роботу в ХПІ у вересні 2016 року (передбачено новим Законом України «Про вищу освіту»). Мета відкриття ВЗЯОД: вирішення завдань інформаційно-аналітичного супроводу внутрішнього забезпечення якості освіти в ХПІ, розробка та впровадження Системи управління якістю (СУЯ) НТУ «ХПІ» відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів.

Серед основних переваг впровадження системи управління якістю є:

  • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;
  • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;
  • можливість підвищення рівня внутрішнього документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та відповідальності через прописування процесів і управління ними;
  • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;
  • СУЯ є дієвим механізмом укріплення конкурентоздатності університету.

Для впровадження Системи управління якістю НТУ «ХПІ» протягом року ВЗЯОД співпрацював з Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».