ХПІ отримав сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»

НТУ «ХПІ» пройшов перевірку та оцінку системи управління якістю, за результатами яких 29 листопада 2017 року отримав відповідний сертифікат. Цей документ засвідчує, що послуги у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, які надаються в ХПІ, відповідають вимогам ДСТУ Детальнiше