Розробки вчених ХПІ — в числі кращих інновацій ВНЗ та наукових установ МОН України

Радою  проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України видано інформаційний збірник  «Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН України». До каталогу ввійшли 240 найкращих інноваційних розробок 40 провідних університетів та наукових установ країни. Серед цих інновацій —  близько 20 розробок належать науковцям Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Найкращі розробки вчених-політехніків, які представлені в інформаційному збірнику, були відібрані під керівництвом проректора з наукової роботи НТУ «ХПІ», Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Андрія Марченка.

Таким чином, до інформаційного збірника «Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН України» ввійшли такі розробки вчених НТУ «ХПІ»:

 • нове покоління машин військового та цивільного призначення, що створені завдяки впровадженню технології дискретного зміцнення деталей машин,
 • портативний пристрій санації неметалевих поверхонь,
 • гібридний квадрокоптер,
 • технологія дискретного зміцнення деталей машин спеціального призначення,
 • пристрої захисту інформації на цифрових накопичувачах,
 • інноваційні технології високоефективних функціональних покриттів,
 • мультишарові функціональні покриття,
 • енергоощадні технології фарфорових виробів різного призначення,
 • гнучкі фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії,
 • металоксидний електрод порівняння неполяризований,
 • система попередження про грозову небезпеку,
 • експрес-метод визначення зольності вугілля,
 • багатошарові рентгенівські дзеркала,
 • ресурсоощадна технологія фасадних керамічних матеріалів,
 • технологія виробництва склопластикових виробів із різною трансверсально-ізотропною структурою,
 • спеціальні цементи та бетони на основі тугоплавких сполук,
 • голографічний макулостимулятор,
 • голографічний візоконтрастометр.

Інформаційний збірник видано з метою забезпечення вирішення стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університетів та наукових установ, популяризації наукової діяльності серед студентів, магістрів та аспірантів,  як важливого фактору інноваційного розвитку держави.

Інформаційний збірник  «Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН України»