В НДПКІ «Молнія» — новий директор

Доктор технічних наук, професор Сергій Геннадійович Буряковський призначений директором Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ». Він змінив на своїй посаді вченого, який працює в галузі електромагнітної сумісності й грозозахисту технічних засобів, професора НТУ «ХПІ» Володимира Івановича Кравченка.

Сергій Геннадійович Буряковський народився 26 квітня 1960 року в м. Харкові. У 1967 році він розпочав навчання в середній загальноосвітній школі № 35 м. Харкова, яку закінчив у 1977 році. З 1977 по 1983 рік навчався у Харківському політехнічному інституті (ХПІ) на електромашинобудівному факультеті (вечірня форма навчання). Одночасно з навчанням працював у ХПІ на різних посадах від препаратора до старшого техніка. Після закінчення ХПІ С. Г. Буряковський залишився на кафедрі електрифікації промислових підприємств у якості інженера. Приймав участь у наукових роботах кафедри за різними напрямками. Одночасно навчався в заочній аспірантурі. У 1993 році Сергій Геннадійович захистив кандидатську дисертацію та до 2000 року працював в ХПІ на наукових посадах. З 2002 до 2017 року працював в Українському державному університеті залізничного транспорту на посадах доцента та професора, де у 2017 році захистив докторську дисертацію. Сергій Геннадійович Буряковський — автор 92 наукових праць. У рамках навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 12 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних — 5 [Scopus | GoogleScholar].

Одружений. Має двох синів.

Довідка:

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» — один з найбільших в Європі науково-виробничих і випробувально-сертифікаційних центрів, який працює в галузі техніки і електрофізики високих напруг, електромагнітної сумісності та стійкості технічних засобів.

Вченими і фахівцями інституту опубліковано 20 монографій, більше ніж 2500 статей, отримано понад 500 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

У 2001 році експериментальні установки НДПКІ «Молнія» увійшли до Міжнародного реєстру випробувального обладнання (IEC 61000-4-32), де вони зайняли гідне місце поряд з аналогічними установками таких країн як США, Німеччина, Франція та ін. Кабінет Міністрів України надав Експериментальній базі дослідно-випробувального полігону НДПКІ «Молнія» статус національного надбання.

Наукову діяльність співробітники інституту ведуть у тісній кооперації з науковцями США, Німеччини, Китаю, Франції та ін. НДПКІ «Молнія» має міцні партнерські зв’язки з Лос-Аламоською національною лабораторією (США), Вищою Ліонською інженерною школою (Франція), Національним аерокосмічним агентством Китаю та іншими установами.