В НТУ «ХПІ» проходить реструктуризація

З метою реалізації норм і положень «Закону про вищу освіту» України на підставі рішення Вченої ради НТУ «ХПІ» (протокол №10 від 24.11.2017 року) в університеті проводиться реорганізація.

З 1 лютого почала функціонувати нова структура університету, в якій факультети укрупнили за принципом «одна спеціальність на одному факультеті або інституті», при цьому зберігаючи всі кафедри, навчальні та наукові напрямки вишу.

На сьогоднішній день у складі НТУ «ХПІ» діють 5 нових інститутів та 4 факультети, два з яких реорганізовані (було 17 факультетів). Вони здійснюють підготовку інженерів за освітніми програмами 42 спеціальностей на денній та заочній формах навчання.

Серед них: Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту, Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут, Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Створені інститути не є самостійними юридичними структурами і підпорядковуються Національному технічному університету «ХПІ» (мають статус підрозділів). Студенти, які закінчать навчання в інститутах ВНЗ за обраними спеціальностями і спеціалізаціями, отримають дипломи НТУ «ХПІ».

Так, 7 суміжних спеціальностей (14 випускаючих кафедр, одна — загальна) машинобудівного, механіко-технологічного та факультету транспортного машинобудування об’єднані у Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ». П’ять спеціальностей (15 випускаючих кафедр, 2 — загальні) електроенергетичного, електромашинобудівного і енергомашинобудівного факультетів перетворені у Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки вишу. Три спеціальності (7 випускаючих кафедр, 3 — загальні) інженерно-фізичного та фізико-технічного факультетів стали основою для створення Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ». Чотири спеціальності (11 випускаючих кафедр, 3 — загальні) факультету технології неорганічних речовин, технології органічних речовин та факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки об’єднані у Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ». Вісім спеціальностей (8 випускаючих кафедр, 1 — загальна) економічного факультету та факультету бізнесу і фінансів стали основою для створення Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ».

Змінилася структура факультетів вишу. Зокрема, було реорганізовано факультет комп’ютерних та інформаційних технологій у зв’язку з включенням до його складу кафедр факультету автоматики та приладобудування НТУ «ХПІ». Докладніше — у прикріплених файлах.

З новою структурою університету можна ознайомитися тут.

«Створення інститутів та укрупнення факультетів дозволить зосередити і сконцентрувати навчальний та науковий потенціали для вирішення найскладніших завдань з трансформації інженерної освіти і виходу на міжнародний ринок, комерціалізації інтелектуальної власності. Цей крок повинен залучити додатковий контингент як українських, так й іноземних студентів, а також інвестиції у наукові дослідження», — зазначив ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол.

наказ 1
наказ 2-compressed (2)