У ХПІ стартувала міжнародна конференція з педагогіки

В НТУ «ХПІ» розпочала свою роботу IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І. А. Зязюна в працях його соратників та учнів». Результати своїх досліджень презентують провідні фахівці в галузі освіти і педагогіки з України, Білорусії, Латвії, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Франції. Близько 170 доповідачів виступлять в ХПІ протягом двох днів.

«Академік Іван Андрійович Зязюн увійшов в історію української та світової педагогіки як провідний теоретик, мислитель, філософ, організатор середньої та вищої освіти, засновник Школи педагогічної майстерності», — підкреслив на відкритті конференції один з її організаторів, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, доктор педагогічних наук, професор НТУ «ХПІ» Олександр Романовський.

«Дуже почесно, що саме в ХПІ проводиться ця конференція: вона об’єднує педагогічну еліту, яка робить вагомий  внесок у розвиток педагогічних технологій», — зазначив у своїй вступній промові ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол. Він також подякував професору ХПІ Олександру Романовському, академіку Національної академії педагогічних наук України професору Валерію Бикову, ректору Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова професору Володимиру Бабаєву. «Завдяки вашим спільним зусиллям цього року ми випускаємо новий профільний журнал, в якому будуть зібрані результати роботи цієї конференції. Це видання стане своєрідним «провідником» ідей талановитих вчених у галузі педагогіки», — зазначив ректор ХПІ.

Євген Сокол відкрив пленарне засідання доповіддю «Трансформація інженерної освіти на основі міжнародної ініціативи CDIO». За його словами, концепція CDIO дозволить скоротити розрив між фундаментальними теоретичними знаннями і практичними навичками, який зараз існує в інженерній освіті. «Новий підхід передбачає посилення практичної спрямованості навчання. В університеті студенти зможуть опанувати практику, яка буде їм необхідна при роботі на підприємствах. Таким чином, після закінчення університету їм буде легше адаптуватися до виробничих процесів, а потенційні роботодавці відразу отримають досвідчених висококваліфікованих фахівців», — зазначив ректор ХПІ Євген Сокол.

Протягом двох днів (пленарне засідання і 9 секцій) учасники конференції «Наукова школа академіка І. А. Зязюна в працях його соратників та учнів» розглядатимуть питання, присвячені концепції «педагогіки добра» І. А. Зязюна, формуванню високодуховних лідерів-управлінців, новим педагогічним технологіям, моральної і естетичної культури у вищій школі, традиціям і сучасним тенденціям міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти та іншим питанням.

У рамках науково-практичної конференції натхненний теоріями свого вчителя академіка Зязюна професор НТУ «ХПІ» Олександр Романовський також організовує концерт. Він відбудеться 24 травня, о 12.30. в Науково-технічній бібліотеці ХПІ (конференц-зал кімната 63).

Довідка:                                                                  

Академік Іван Андрійович Зязюн (1938–2014 рр.) — визнаний в Україні і всьому світі педагог-новатор, філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» 1, 2, 3 ступенів і Золотої медалі Союзу вчителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. І. А. Зязюн є автором понад 350 наукових праць.

Іван Андрійович був Міністром освіти і науки України (1990 –1991 рр.). У 1998 році Американський біографічний інститут назвав І.А. Зязюна «Людиною року», а в 1998–2000 рр. він займав пост президента Міжнародної Макаренківської асоціації.

Найбільшу славу Іван Андрійович Зязюн отримав, працюючи в 1975 –1990 рр. ректором Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. Як засновник Концепції педагогічної майстерності, він все своє творче життя присвятив педагогіці, вихованню і актуалізації кращого, прекрасного в людині.

Протягом довгих років академік І. А. Зязюн підтримував тісні зв’язки з вченими НТУ «ХПІ». У 2000 році за його ініціативи в університеті була створена кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами (завідувач — професор Олександр Георгійович Романовський). Вона стала першою в Україні кафедрою подібного спрямування, заснованою в технічному вузі.

Саме завдяки педагогічній діяльності І. А. Зязюна, НТУ «ХПІ» багато років є одним з лідерів у сфері гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти України. Враховуючи внесок академіка І. А. Зязюна у розвиток гуманітарно-педагогічної освіти України, з 2015 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ХПІ носить ім’я академіка.

Всесвітня ініціатива CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate) — масштабний міжнародний проект з реформування базової (перший рівень — бакалаврат) вищої освіти у галузі техніки і технологій. Проект спрямований на усунення протиріч між теорією і практикою в інженерній освіті.

Завданням CDIO є таке навчання студентів, в основі якого лежить опанування інженерної діяльності відповідно до моделі «Планувати — Проектувати — Виробляти ­— Застосовувати» реальні системи, процеси і продукти на міжнародному ринку.

В Ініціативи CDIO три основні мети — навчання студентів, здатних:

  1. оволодіти глибокими знаннями технічних основ;
  2. керувати процесом створення та експлуатації нових продуктів і систем;
  3. розуміти важливість і наслідки впливу наукового і технологічного прогресу на суспільство.

Всесвітня ініціатива CDIO набула широкого поширення і тепер охоплює освітні програми в галузі техніки і технологій по всьому світі.