Молода вчена ХПІ — стипендіат Верховної Ради

Старшому науковому співробітнику кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ», кандидату технічних наук Антоніні Майзеліс присуджена премія Верховної Ради України.

Її робота «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» — в числі двадцяти кращих проектів, представлених найталановитішими молодими вченими України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

Мета проекту Антоніни Майзеліс — розробка фундаментальних принципів створення нових ресурсозберігаючих багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів, які мають поліпшені функціональні властивості. Нові технології можуть застосовуватися в машинобудівній, хімічній промисловості, охороні навколишнього середовища та альтернативній енергетиці.

Премія присуджена Постановою Верховної Ради України №2503-VIII від 11.07.2018.

Довідка:

Премію Верховної Ради України вручають щорічно, починаючи з 2008 року (постанова) найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Всього встановлюється 20 премій у розмірі 20 тис. грн кожна, з метою «сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих вчених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі в суспільстві».

Премія призначена для молодих вчених, які отримали вагомі наукові досягнення при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наприклад, відкрили раніше невідомі закономірності, нові наукові результати, розробили нові наукові теорії і концепції, отримали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами; розробили нові засоби, пристрої, речовини і т.д.; створили нові об’єкти техніки, які за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід). Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року проведення конкурсу має бути менше 35 років.