Підсумки міжнародного проекту в сфері ігрової індустрії

4-6 жовтня в Київському університеті будівництва і архітектури відбулася міжнародна конференція «GameON: Education and Creative Industry». Це заключний етап трирічного проекту Еразмус + «GameHub» щодо розвитку вищої освіти України в сфері ігрової індустрії. Під час триденного форуму учасники підбили підсумки реалізації проекту в українських вишах, обговорили існуючі проблеми та тенденції гейміфікації освіти. ХПІ представляли завідувач кафедри систем інформації проф. Олександр Серков, проф. Віталій Бреславець і менеджер проекту Ірина Порункова.

Так, в рамках проекту «GameHub» у лютому 2017 року в НТУ «ХПІ» було створено постійно діючий Науково-методичний центр (НМЦ) «Game Study» під керівництвом професора кафедри систем інформації Олега Касілова. За кошти гранту було придбано сучасні комп’ютери, які доповнили 3D-принтером за рахунок університету. Результат — покращення навчання студентів 3D-технологіям. В ході співпраці також були укладені угоди між НМЦ «Game Study» та ІТ-компаніями, що дозволило реалізувати цілі проекту та мотивувати здобувачів освіти до вступу на спеціалізацію «Системи штучного інтелекту»

Під час проекту ХПІ розширив співпрацю з іноземними університетами за рамки ЄС. Так, один з аспірантів кафедри пройшов стажування у Стамбульському технічному університеті, результатом якого стала спільна наукова стаття у збірнику наукових праць «Когнітивні методи в технологіях створення комп’ютерних ігор».

За науковим напрямом проекту студенти захистили 3 магістерські работы, а 2 аспіранти мають відповідні теми дисертаційних досліджень. Викладачами кафедри розроблено та видано чотири навчальні посібники, які є завершеними модулями, адаптованими до діючих навчальних курсів.

Результати роботи НМЦ будуть інтегровані та використані командою кафедри систем інформації у новому проекті «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizen». Він був підтриманий Європейською Комісією у конкурсі Еразмус+ 2018 року за напрямком К2 «Розвиток потенціалу вищої освіти». До проектного консорціуму увійшли 7 українських  вишів, серед них і НТУ «ХПІ», а також Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій.