XІХ регіональна наукова студентська конференція «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення»

Запрошуємо студентів ЗВО Харківського регіону та всіх зацікавлених осіб 17-18 квітня 2019 р. взяти участь у роботі XІХ регіональної наукової студентської конференції «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення», яку щорічно проводить кафедра фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Для участі в конференції необхідно підготувати тези доповідей і заявку на участь та надіслати їх на офіційний e-mail конференції  не пізніше 18 березня 2019 року.
Мова конференції: українська.
Організаційний внесок – відсутній.
Мета конференції полягає в залученні студентів ЗВО до наукової діяльності та розвитку власних творчих здібностей в сфері сучасних, теоретичних, експериментальних та прикладних проблем фізики.
Під час роботи конференції планується:
  • розглянути нові лекційні демонстрації, розробки нових лабораторних робіт та комп’ютерних моделей фізичних явищ і процесів, які створено для наукових досліджень та демонстрації в навчальному процесі;
  • ознайомитись з результатами роботи студентів у наукових лабораторіях ЗОВ з дослідів фізичних явищ та реальних інженерних проектів;
  • обговорити філософські, історичні та сучасні проблеми фізики, наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційних технологій в фізиці;
  • сприяти встановленню та розвитку нових контактів у сфері наукового співробітництва між студентами різних навчальних закладів Харківського регіону.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):
  • навчально-методичний;
  • науково-дослідний;
  • інженерний;
  • інформаційного забезпечення навчального процесу та фізичних досліджень;
  • історії фізики.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Адреса оргкомітету: м. Харків, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-2, кафедра Фізики, кім.10.
E-mail: andreievaon@gmail.comТелефони:
+38097-547-09-93 Андреєва Ольга Миколаївна +38099-402-68-44      (вчений секретар);
+38(057) 707-63-47  Уварова Наталя Іванівна (технічний секретар).