Спеціалісти ХПІ — на міжнародній конференції зі стратегічного управління

НТУ «ХПІ» спільно з Українською Асоціацією управління проектами організував Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами». У заході взяли участь фахівці з дев’ятнадцяти організацій України та Казахстану: 68 осіб, серед яких науковці, керівники університетів і науково-дослідних інститутів. Зокрема, в конференції взяв участь завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» професор Ігор Кононенко. Захід відбувся з 19 по 21 лютого 2019 у Львівській області.

Конференція проводилась за трьома секціями: інтеграція стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами: моделі, методи і технології; управління IT проектами; застосування ефективних технологій управління на практиці. Були розглянуті такі актуальні питання, як формування стратегій розвитку галузі економіки держав, підприємств і реалізації цих стратегій шляхом управління портфелями проектів, програмами та окремими проектами. Особлива увага приділялася управлінню проектами IТ сфери – галузі, яка швидко розвивається в світі. Присутні на конференції взяли участь у діловій грі з проектного менеджменту “Cool PM Game”, яка була створена на кафедрі стратегічного управління НТУ «ХПІ».

Довідка:

Кафедра Стратегічного Управління факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ» здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій», а також магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій». Була створена в 2000 році. Кафедра об’єднує фахівців з багаторічним досвідом роботи в галузі створення моделей, методів, інформаційних технологій прогнозування, стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами. Колектив кафедри має значний досвід консалтингу та проведення тренінгів для бізнес-структур і органів влади.

Українська асоціація управління проектами “УКРНЕТ” / Ukrainian Project Management Association “UPMA” (УАУП «УКРНЕТ»)—  професійна Асоціація управління проектами, з 1993 року — член Міжнародної асоціації управління проектами – IPМA.

УАУП “УКРНЕТ” надає широкий спектр послуг з управління проектами — від обґрунтування реалізації проекту, побудови програм розвитку організацій і бізнес-планів, моніторингу та контролю реалізації проекту, до формування технологічно зрілих (компетентних) в галузі управління проектами компаній, дослідження «комерційного виживання» фірм і пошуку шляхів підвищення ефективності їх бізнесу.