ХПІ: Підсумки великого міжнародного конгресу з нано- та біомедичних технологій

Делегація НТУ «ХПІ» — представники кафедри промислової та біомедичної електроніки: ректор вишу професор Євген Сокол, професор Павло Щапов, доцент Костянтин Колесник взяли участь в міжнародному форумі 4th International Conference “Nanotechnologies and Biomedical Engineering” — ICNBME-2019 («Нанотехнології та біомедична інженерія»). Конференція проходила в Молдові, серед учасників — близько двохсот спеціалістів з 20-ти країн світу, в тому числі — США, Німеччина, Японії. Вони обговорювали широке коло тем в галузі медицини та інженерії: нанотехнології і наноматеріали, біофізику, біомедичну інженерію, клітинну інженерію, інші. Крім того, за підсумками конгресу був підписаний договір про співпрацю в науковій, технічній та освітній сфері між НТУ «ХПІ» і Технічним університетом Молдови (TUM).

Міжнародний форум проходив в Кишиневі наприкінці вересня 2019 року. Програма передбачала пленарні лекції, роботу в секціях, усні та стендові сесії, виставки. Представники Політеху брали участь в різних заходах ICNBME-2019, де презентували доповіді про результати своїх досліджень. Відзначимо, що ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол очолив одну із секцій конгресу — Biomedical Signal and Image Processing (Обробка біомедичних сигналів та зображень).

«Це глобальний конгрес, де брали участь представники з різних країн, включно з Японією, США, Німеччиною та інші. Наші доповіді були відповідного рівня і опубліковані в одному з академічних журналів провідного світового видавництва Springer. Вони також входять до бази Scopus. Колеги з Технічного університету Молдови (TUM) висловили бажання розпочати співпрацю з ХПІ, тому я і ректор TUM Віорел Бостан підписали договір про кооперацію між вишами. Крім того, вдалося поспілкуватися із зав. кафедри мікроелектроніки і біомедичної інженерії TUM Віктором Шонте, з яким ми також домовилися про подальшу взаємодію», — зазначив ректор ХПІ Євген Сокол.

Договір про співпрацю в сфері науки, техніки і освіти між НТУ «ХПІ» і Технічним університетом Молдови (TUM) передбачає:

— спільну наукову і технічну кооперацію,

— обмін науковими публікаціями, методичними матеріалами, бібліографічними посібниками, буклетами, іншими навчальними матеріалами,

— спільну участь у наукових конференціях, симпозіумах, які представляють важливість та інтерес для обох сторін,

— обмін викладачами, науковими співробітниками, які будуть читати лекції, проводити консультації, обмінюватися досвідом в сфері наукової і методичної роботи, а також обмін студентами, аспірантами, практикантами, фахівцями для підвищення кваліфікації,

— спільні публікації монографій, підручників, посібників, наукових статей, участь в європейських та міжнародних проектах тощо.

Довідка:

International Conference “Nanotechnologies and Biomedical Engineering” (ICNBME-2019) — багатопрофільний науковий форум, мета якого об’єднати вчених та інженерів, що займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями, для обміну ідеями, презентацій новітніх розробок в галузі нанотехнологій і біомедичної інженерії, надання актуальних даних про останні дослідженнях в цих сферах.

Організатори ICNBME-2019: Technical University of Moldova, Academy of Sciences of Moldova, State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”, Moldavian Society of Biomedical Engineering, The International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE). За підтримки European Commission under the Grant# 810652 “NanoMedTwin”, National Agency of Research and Development

«Springer Science+Business Media» або «Springer» — міжнародна видавнича компанія, що спеціалізується на виданні академічних журналів та книг з природничо-наукових напрямів (теоретична наука, медицина, економіка, інженерна справа, архітектура, будівництво і транспорт).