ХПІ — учасник пілотного проекту МОН із дуальної освіти

НТУ «Харківський політехнічний інститут» став учасником пілотного проекту Міністерства освіти і науки України із впровадження дуальної форми освіти. З двадцяти семи українських вишів, представлених в проекті, ХПІ — один з лідерів за кількістю спеціальностей, які планує розвивати в форматі дуальної освіти. Серед них — автомобілі і трактори, гідроенергетика, комп’ютерні науки, фармація. Планується, що до 2023 року в навчальних закладах вищої та професійної середньої освіти України (всього 44 учасники проекту) буде в тій чи іншій мірі запроваджена дуальна форма отримання освіти.

«В даний час законодавче поле щодо дуальної освіти знаходиться в стадії формування. Для того, щоб нова нормативна база була ефективною і дієвою, потрібно виробити кілька моделей, які, зокрема, регулюють взаємодію університетів, роботодавців і студентів», — зазначив на прес-конференції в Києві генеральний директор Директорату вищої освіти Олег Шаров. Він також пояснив, що дуальна освіта безпосередньо залучає студентів до виробничого процесу і не має нічого спільного з просто «добре організованою практикою». Таким чином, студент може відразу закріплювати теоретичні знання на практиці, а також опановувати особливості професії на підприємстві.

НТУ «ХПІ» планує впроваджувати дуальну освіту за такими спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація»; 133 «Галузеве машинобудування»; 133-01 «Автомобілі і трактори»; 145 «Гідроенергетика»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 126 «Інформаційні системи і технології»; 142 «Енергетичне машинобудування»; 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; 113 «Прикладна математика»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 131 «Прикладна механіка» (Технології машинобудування).

Суть дуального підходу, який застосовує ХПІ: теоретична підготовка студентів здійснюється на профільних кафедрах університету, а практична — в рамках робочого процесу на виробництві. За цією формою освіти студенти Політеху будуть навчатися на таких підприємствах: «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ПРАТ «ХТЗ», ПАТ «Турбоатом», компанія «Nix Solutions Ltd.», ДП «Завод імені В.О. Малишева», ТОВ «Автомобільний дім Соллі-Плюс», СТО «MOTOR SERVICE», ДП «Електроважмаш», ТОВ «БІІР Україна», ТОВ «Корум Груп». Відзначимо, що НТУ «ХПІ» є піонером дуальної форми освіти, яка вже протягом кількох років активно розвивається на кафедрах «Програмна інженерія та інформаційні технології» та «Автомобіле- і тракторобудування».

«Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — один з базових університетів країни в галузі інженерно-технічної освіти. Він входить до числа кращих навчальних закладів України. В своїй діяльності університет використовує міжнародні освітні ініціативи, спрямовані на інтеграцію теорії і практики в інженерну освіту, поєднуючи базову фундаментальну технічну освіту і проектно-орієнтовану підготовку фахівців, забезпечує набуття навичок практичної та проектної роботи. Тому не дивно, що саме НТУ «ХПІ» увійшов до числа навчальних закладів, ставши піонером у впровадженні нової форми отримання освіти», — зазначив начальник методичного відділу НТУ «ХПІ» Сергій Радогуз.

Довідка:

15 листопада 2019 року в Києві відбулася нарада педагогів і представників ринку праці, які приєдналися до впровадження пілотних проектів дуальної форми отримання освіти у вищій школі України. Був прийнятий проект, учасниками якого стали 44 заклади вищої та професійної середньої освіти. Протягом чотирьох років вони будуть розвивати з роботодавцями оптимальні способи використання дуальної форми навчання, а результати будуть використані для створення правил, за якими ця система буде діяти в майбутньому.

До числа учасників проекту увійшли такі харківські виші: НТУ «ХПІ», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Український державний університет залізничного транспорту, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Харківська державна зооветеринарна академія. З повним списком можна ознайомитися тут.