ХПІ чекає на учасників АТО

Харківський Політех запрошує учасників АТО (зараз — ООС) отримати вищу освіту з сорока технічних, економічних і гуманітарних спеціальностей вишу. ХПІ пропонує 172 бюджетних місця для вступу на 1-й курс бакалаврату (денної та заочної форми навчання) за квотою-1 — тобто на основі складання вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Стати абітурієнтами вступної кампанії 2020 року можуть: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни (відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в тому числі ті з них, хто проходить військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Крім того, в конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО можуть брати участь особи, які були звільнені з військової служби, починаючи з 1 грудня 2019 року включно. У цьому випадку результати вступних іспитів зараховуються з тих предметів, з яких абітурієнт не складав зовнішнє незалежне оцінювання.

«Вища освіта — гарна можливість повернутися до цивільного життя, та яка відкриває перспективи для подальшої особистісної та професійної реалізації. НТУ «ХПІ» підтримує захисників України і пропонує дуже широкий вибір спеціальностей для майбутньої професії. У 2020 році — це 40 спеціальностей і понад 170 бюджетних місць за квотою-1. Чекаємо вас в Харківському Політеху», — зазначив відповідальний секретар Центральної приймальної комісії ХПІ Сергій Петров.

З кількістю бюджетних місць зі спеціальностей НТУ «ХПІ» за квотою-1 при прийомі на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти в НТУ «ХПІ» у 2020 році можна ознайомитися нижче.

Інформацію про вступ можна дізнатися на сайті: http://vstup.kpi.kharkov.ua/ .

Безпосередньо правила прийому можна прочитати за посиланням: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/admission_rules/ (Розділ VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на отримання вищої освіти).

Контакти: +380 (57) 707-66-34; +380 (73) 707-66-34; ADMISSION@KHPI.EDU.UA

Шифр Спеціальність Квота-1
Денна Заочна
1 035 Філологія 2 1
2 051 Економіка 2 1
3 053 Психологія 1 1
4 054 Соціологія 1
5 071 Облік і оподаткування 1 1
6 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 1
7 073 Менеджмент 5 1
8 075 Маркетинг 1 1
9 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1
10 101 Екологія 2 1
11 105 Прикладна фізика та наноматеріали 2
12 113 Прикладна математика 4
13 121 Інженерія програмного забезпечення 6
14 122 Комп’ютерні науки 16 1
15 123 Комп’ютерна інженерія 11 2
16 124 Системний аналіз 2
17 125 Кібербезпека 1
18 126 Інформаційні системи та технології 1
19 131 Прикладна механіка 6 1
20 132 Матеріалознавство 3 1
21 133 Галузеве машинобудування 6 1
22 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 14 3
23 142 Енергетичне машинобудування 5 1
24 144 Теплоенергетика 1 1
25 145 Гідроенергетика 1 1
26 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 1
27 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 1
28 153 Мікро- та наносистемна техніка 2
29 161 Хімічні технології та інженерія 11 3
30 162 Біотехнології та біоінженерія 3 1
31 171 Електроніка 2 1
32 172 Телекомунікації та радіотехніка 3
33 181 Харчові технології 3 1
34 185 Нафтогазова інженерія та технології 2 1
35 186 Видавництво та поліграфія 1
36 226 Фармація, промислова фармація 1
37 263 Цивільна безпека 1 1
38 273 Залізничний транспорт 1 1
39 274 Автомобільний транспорт 2 1
40 292 Міжнародні економічні відносини 1 1
139 33

Довідка:

Квота-1 — певна частина максимального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти, які мають право вступати на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2.