Порядок проведення семестрового контролю в ХПІ. НАКАЗ

Опубліковано наказ про затвердження Порядку організації поточного, семестрового контролю та атестації студентів із застосуванням дистанційних технологій навчання в НТУ «ХПІ».

Наказ
ПОРЯДОК організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в НТУ ХПІ