Євген Сокол виступив на засіданні Президії Спілки ректорів України

В.о. ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» професор Євген Сокол взяв участь в розширеному засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Воно відбулося в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та було присвячене питанням удосконалення системи підтримки якості освіти в Україні.

Засідання об’єднало ректорів українських вишів, представників Міністерства освіти і науки України (МОН) на чолі з т.в.о. міністра Сергієм Шкарлетом, Державної служби якості освіти, Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти, громадськість, вчених. Учасники обговорювали питання, пов’язані з уточненням повноважень органів управління у сфері освіти, а також визначенням організаційно-правового статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) і Національного агентства кваліфікацій (НАК). Крім того, на порядку денному засідання були теми проведення вступної кампанії в закладах вищої освіти та особливості організації діяльності університетів у 2020/21 навчальному році (в тому числі в умовах адаптивного карантину).

Відкриваючи засідання, т.в.о. міністра МОН Сергій Шкарлет зазначив, що Міністерство освіти і науки України постійно здійснює роботу, спрямовану на підтримку високої якості освіти в Україні. Зокрема, був розроблений законопроект «Про внесення змін до деяких законів України», що спрямований на вдосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, шляхом визначення організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК.

В.о. ректора НТУ «ХПІ» Євген Сокол в своєму виступі запропонував розподілити функції між МОН, НАЗЯВО та НАК, відповідно до європейських норм і українського законодавства. Він підкреслив, що вишам потрібно перейняти європейський досвід: ставитися до акредитації не як до «покарання», а як до моніторингово-методичних заходів, необхідних для поліпшення якості вищої освіти. На думку в.о. ректора ХПІ, саме НАЗЯВО має забезпечувати виші інформацією, що роз’яснює як підвищити якість вищої освіти в нашій країні.

Зазначимо, що в 2019 році ХПІ був єдиним представником вищих навчальних закладів України на 14-му європейському форумі щодо забезпечення якості освіти «The European Quality Assurance Forum» (EQAF).

 Фото — прес-служба Міністерства освіти і науки України